Beroepsverenigingen en vergoedingen

Beroepsvereniging VIV, VBAG en kwaliteit
Leef je Passie is lid van de Vereniging Integrale Vitaliteitskunde en van de Vereniging ter Bevordering van Alternatieve Geneeswijze. De VIV en VBAG hebben het KIWA keurmerk en VIV is ISO 9001:2008 gecertificeerd.
De aangesloten therapeuten zijn opgeleid op hbo-niveau, volgen continu nascholing en nemen deel aan intervisie en intercollegiale toetsing. Deze eisen waarborgen blijvend de kwaliteit van de leden. De beroepsvereniging speelt een (pro-)actieve rol op het gebied van complementaire geneeswijze in de vorm van actief samenwerking zoeken met andere beroepsverenigingen, de dialoog zoeken met zorgverzekeraars en zoveel mogelijk samenwerken met andere betrokkenen in het veld. VIV is een beroepsvereniging voor coaches en therapeuten en heeft afspraken met meer dan 25 zorgverzekeraars in Nederland.

KIWA Keurmerk
Op 21 maart 2015 heeft de VIV tijdens haar ledenvergadering het certificaat Kwaliteitskader Complementaire Zorg uitgereikt gekregen van KIWA Nederland BV. Het certificaat heeft een geldigheidsduur van 3 jaar. De VIV bevestigt hiermee haar focus op professionalisering en kwaliteit van de complementaire zorg als een volwaardig onderdeel van de zorgketen. Hiermee levert de VIV met haar leden een essentiële bijdrage aan de kwaliteit van leven.

ISO 9001:2008
Wat deze uitreiking extra bijzonder maakt is dat de VIV tevens de eerste beroepsvereniging in de complementaire zorg is met een certificering ISO-9001. Dit betekent dat zowel het kwaliteitsmanagementsysteem van de organisatie als de kwaliteit van de leden structureel geborgd is.

Vergoeding via beroepsvereniging CAT, VIV, MET en VBAG
Leef je Passie lid van de beroepsvereniging CAT level 5 en VIV. Deze beroepsverenigingen bewaken en bevorderen de kwaliteit van de complementaire geneeswijzen in Nederland door uitsluitend therapeuten toe te laten die een door de CAT of VIV erkende opleiding hebben gevolgd. In de loop der jaren zijn er steeds meer eisen bijgekomen, enerzijds als verenigingen zelf, anderzijds door de zorgverzekeraars.

Het lidmaatschap bij CAT, VBAG, MET en VIV samen met aansluiting bij koepelorganisatie RBCZ (Register Beroepsbeoefenaren Complentaire zorg) zorgt ervoor dat consulten bij Leef je Passie eveneens worden vergoed door coöperatie VGZ. 

CPION erkenning
Leef je Passie voldoet aan de opleidingseisen van de zorgverzekeraar waar uiterlijk 1-1-2017 iedere zorgverlener aan moet voldoen met betrekking tot alternatieve zorg om de kwaliteit en veiligheid van de zorg voor u als verzekerde te verbeteren en te waarborgen en is in bezit van de CPION erkenning voor Alternatieve zorg.

Belangrijk onderdeel hiervan is het zogeheten pluis-niet-pluis-gevoel en medische- en psychosociale signalen die voor de zorgverleners aanleiding moeten zijn om door te verwijzen naar een reguliere, BIG-geregistreerde zorgverlener. De opleidingseisen zijn opgesteld door PLATO (Platform Onderwijs, Opleiding en Organisatie) van de Universiteit Leiden, in opdracht van de zorgverzekeraars. Het CPION (Centrum Post Initieel Onderwijs Nederland) toetst deze eisen.

Vergoedingen vallen onder de aanvullende verzekeringen. De polisvoorwaarden van de diverse zorgverzekeraars bieden duidelijkheid over de geboden vergoedingen. Heb je vragen over de vergoeding kan je terecht bij je zorgverzekeraar.

Trainingen en workshops zijn voor eigen rekening.