Met plezier naar je werk en gemotiveerde mensen op de werkvloer? Leer zowel individueel als in groepsverband anders kijken naar je werksituatie.

Werknemer

Breng je privé en werkleven in balans en geniet van je leven.

Leer veranderingen op de werkvloer positief benaderen. Kan beter omgaan met stress en geef burn-out geen kans.

Door de persoonlijke op maat begeleiding van Leef je Passie leer je om te gaan met veranderingen op de werkvloer, in de vorm van functie aanpassing, boventallig zijn, andere taakverdeling of werklocatie. Overprikkeld zijn, gespannen of oververmoeid. Ondersteunt als je jezelf niet meer op je plek voelt. Geeft je tips en ondersteunt je bij thuiswerk vraagstukken bij een druk gezin of als je alleen voelt en afgescheiden van je collega’s. Ook bij rouwverwerking en verlies wordt je verder begeleid of als mantelzorg jouw kant op komt. Leef je Passie laat je niet vallen, maar helpt je graag verder.

Veranderingen binnen een organisatie kunnen grote impact hebben op jouw fysieke, mentale, financiële en emotionele situatie. Dit heeft zijn weerslag op je werk- en privé situatie.

Verwarring en onzekerheid over hoe de functie verdeling of locatie veranderingen zullen uitpakken is een logisch gevolg. Zeker als je kostwinner bent.

Leef je Passie begeleidt, begrijpt en ontwart samen met jou de ontstane kluwen gedachten knopen, de gevoelens die dit alles met zich meebrengt, behandelt de fysieke klachten die ‘zomaar’ ontstaan en begeleidt naar een heldere uitkomst, waarin je weer een positief privéleven ontstaat en je met plezier naar je werk gaat.

Meer informatie? Bel: 0623907025 of mail [email protected] of kijk op de Positieve Gezondheid begeleidingsdag of de Positieve Gezondheid reflectiebijeenkomsten voor De verander wens

Werkgever/Leidinggevende

Leef je Passie begeleidt medewerkers bij zowel kleine als grote veranderingen op privé en organisatorisch vlak en is er voor de werkgever en de medewerkers.

De kracht van Leef je Passie ligt in de intensieve 1 op 1 begeleiding van werknemers met een ziekte of beperking. Ik behandel, begeleidt, train, motiveer, inspireer en weet exact wat er nodig is om de medewerker optimaal te laten functioneren. Dit is maatwerk.

In een veranderende omgeving binnen de organisatie heeft een deel van de medewerkers de neiging zich af te zetten tegen alles wat anders is dan gewend. Het gaat vaak helemaal niet om de verandering, maar om het feit dat ze de gewoonte, het bekende verplicht moeten loslaten en het eng vinden om het onbekende, het nieuwe een kans te geven. In dit traject helpt Leef je Passie, zowel de leidinggevende als de medewerker individueel en in groepsverband mee te groeien van de huidige naar de nieuwe situatie.

Daarnaast kan de privé situatie van de medewerker zodanig van aard zijn dat het werk hieronder gaat leiden. De medewerker heeft begeleiding nodig op zowel privé als werkvlak. Leef je Passie kijkt zowel op fysiek, mentaal of emotioneel vlak mee waardoor het verzuim sterk kan worden gereduceerd en een gemotiveerde en positief ingestelde medewerker weer snel aan de slag kan.

Meer informatie? Bel: 0623907025 of mail [email protected]

Als je houdt van wat je doet dan doe je dit succesvol.