Duurzaam inzetbaar

Blijf vitaal.
Bewaak grenzen.
Realiseer doelen.
Geniet van je leven.
Leef je Passie!

 

Ik werk voor bedrijven met medewerkers die last hebben van veranderingen in en om hen heen wat kan resulteren in demotivatie, welke zich uit in klachten op fysiek, emotioneel en/of mentaal vlak.

De gezondheid van een bedrijf bestaat niet alleen uit de financiële cijfers. De radertjes zijn nog altijd de mensen op de werkvloer. Ik help mensen graag naar een verbeterde fysieke en mentale versie van henzelf zodat het bedrijf werkt met gemotiveerd en goed in hun vel zittend personeel.

 

Missie
Mijn missie is het de wereld gezonder en positiever te maken. 

Visie
Dat doe ik o.a. door positieve gezondheid in de wereld na te streven op zowel dagelijks functioneren, sociale gesteldheid, kwaliteit van leven, zingeving en de lichamelijke en mentale aspecten van de mens. In mijn visie kan een duurzame blik op de medewerkers binnen organisaties zorgen voor een beter resultaat, veerkracht en vitaliteit binnen het bedrijf en meer motivatie, gezonde werkethiek en levenslust bij de medewerkers. Gezondheid is breder dan de afwezigheid van ziekte en klachten. Elementen als veerkracht, zingeving en zelfmanagement staan steeds meer centraal.

De realiteit zoals Leef je Passie deze ziet.

De sollicitatie
In ieder bedrijf wordt gekeken naar hoe medewerkers zo efficiënt mogelijk kunnen inzetten vanuit hun competenties. Meestal bekeken vanuit hun mentale kwaliteiten en soms wordt ook gekeken hoe hun emotionele intelligentie past bij de functie die ze gaan uitoefenen en passen in de bedrijfscultuur. Past deze medewerker bij onze visie en missie. 
De medewerker laat zich van zijn of haar beste kant zien en weet dat zijn kwaliteiten passend zijn. 

Wilskracht
Met veel wilskracht wordt de ladder opgeklommen en alles verloopt exact naar wens. Totdat de grenzen van het eigen kunnen zijn opgezocht en er te weinig veerkracht is om extra problemen of stoorzenders in de omgeving op privé of werkgebied aan te kunnen.

Veerkracht
Om de veerkracht terug te vinden, wordt vaker gegrepen naar zaken die de kwaliteit van het leven aantasten en verslavend kunnen werken.

Werk en privé
In feite komt de medewerker erachter dat hij of zij geen robot is en ook tijd nodig heeft om te herstellen en komt vaker ook de zingeving van het leven om de hoe. Het  bijna onvermijdelijke ontstaat. De spanningen lopen op. Door een klein akkefietje op het werk of privé, ontstaat de welbekende ‘druppel’ die de emmer doet overlopen. De trap omhoog in hun carrière en op persoonlijk vlak gaat nu als een spiraal naar beneden. Er ontstaan lichamelijke, mentale en/of emotionele klachten. Het helder denken wordt vertroebeld.

Voorbeelden
Partner of kind wordt ziek. De moeder overlijdt en de vader staat er alleen voor. Er wordt nog meer gevraagd op privé vlak dan in de agenda past. De geboorte van een gewenste baby die niet 100% gezond is. Plots mantelzorger zijn. De collega waarmee je direct werkzaam bent wordt ziek en jij moet alles alleen doen. Je voelt je niet gezien op het werk. De omgeving toont pestgedrag naar jou of een collega. Hoe nu verder? De emotionele rollercoaster volgt en depressie en/of overspannenheid en/of fysieke klachten liggen op de loer.

Dit was bij het sollicitatiegesprek niet aan de orde en ook niet het eerste waar de medewerker of de organisatie aan dacht. 

De organisatie
Gezonde en gemotiveerde medewerkers zijn, naast gezonde cijfers, de sterkste schakel in een organisatie. 
Dit wil je graag zou houden. Veranderingen in het leven en binnen een organisatie hebben we niet altijd zelf in de hand en kunnen voor problemen zorgen op fysiek en mentaal vlak, waardoor zelfs de sterkste medewerker kan uitvallen.

Verzuim
Daarom is het in kaart brengen van de gezondheid, de energiehuishouding en de leefstijl van medewerkers belangrijk om zo verzuim en uitval te voorkomen. Preventieve gezondheid dus. Ben er op tijd bij om langdurig verzuim te voorkomen. Zie de signalen en ondersteun de medewerkers om daar naar te kijken en hulp aan te bieden. 
Verzuim is immers niet alleen vervelend voor de medewerker zelf, maar ook voor de directe collega’s en het hele werkproces. Daarnaast leidt het tot extra kosten voor de organisatie.

Aanpak
Leef je Passie werkt aan positieve gezondheid en vitaliteit van de medewerker en leert hem of haar te anticiperen op dat wat het leven brengt en ondersteunt daar waar nodig op lichamelijk, psychosociaal en emotioneel vlak om verzuim te vermijden en de balans in evenwicht te houden.

Wat is Positieve Gezondheid?
Het uitgangspunt van positieve gezondheid vanuit Machteld Huber is in plaats van de in 1948 door WHO gestelde definitie over gezondheid ‘een toestand van compleet welbevinden, lichamelijk, psychisch en sociaal en niet de afwezigheid van ziekte en gebreken’ omgezet in de stelling ‘het vermogen je aan te passen en je eigen regie te voeren, in het licht van de sociale, fysieke en emotionele uitdagingen van het leven’ (Huber et al. 2011).
Om zelfreflectie te bevorderen, werden zes dimensies in een spinnenweb geplaatst met langs de assen een nummering van 0 tot 10. Zo kan je jezelf beoordelen op zes verschillende deelgebieden: mijn lichaam, gevoelens en gedachten, zingeving, kwaliteit van leven, meedoen en dagelijks leven. Nadat de vragenlijst en/of het spinnenweb is ingevuld, wordt er door een professional een ander gesprek gevoerd over de resultaten. Je ontvangt vervolgens geen advies. Dit vraagt vooral om een luisterend oor zonder direct voor de ander op te willen lossen. Jij komt vaak zelf in actie en neemt verantwoordelijkheid. De essentie is te komen van moeten naar willen.

 

Duurzame inzetbaarheid
Om naast het bovenstaande te komen tot de verander wens worden nog meer tools ingezet om inzage te krijgen in zijn of haar intrinsieke factoren bij werk, privé en zingeving. Meer informatie? Maak een afspraak of bel 06 23 90 70 25. Leef je Passie helpt graag verder!

Ik wil met plezier en vitaal werken

Ben een medewerker die plezier in het werk heeft, gemotiveerd aan de slag gaat en flexibel om kan gaan met veranderingen en de gezondheid zeker voorop zet.

Lees meer

Ik wil me ontwikkelen

Tijdens deze lichaamsgerichte psychotherapie gaan we op zoek naar wat je verder brengt en hoe je dit wilt vormgeven in dit leven, wat je kwaliteiten zijn en of je deze ook allemaal benut.

Lees meer

Ik wil bij mezelf blijven

Klopt datgene wat je uitstraalt met wie je bent? Ben je gelukkig? Leef je het leven dat je voor ogen had? Waarvoor kies je? Zit je lekker in je vel? Leer gewoon jezelf zijn. Wel zo prettig voor jezelf als voor je omgeving.

Passie is datgene doen en beleven wat je diep van binnen, vanuit je hart graag wilt ervaren.