BLIJF VITAAL

Realiseer je doelen en bewaak je grenzen.
Geef ze passievol vorm en geniet van je leven.

 

Gezonde en gemotiveerde medewerkers zijn, naast gezonde cijfers, de sterkste schakel in een organisatie.

Dit wil je graag zou houden. Veranderingen in het leven en binnen een organisatie hebben we niet altijd zelf in de hand en kunnen voor problemen zorgen op fysiek en mentaal vlak, waardoor zelfs de sterkste medewerker kan uitvallen.

Daarom is het in kaart brengen van de gezondheid, de energiehuishouding en de leefstijl van medewerkers belangrijk om zo verzuim en uitval te voorkomen. Ben er op tijd bij om langdurig verzuim te voorkomen.

Ziekte is immers niet alleen vervelend voor de medewerker zelf, maar ook voor de directe collega’s en het hele werkproces. Daarnaast leidt het tot extra kosten voor de organisatie.

Leef je Passie helpt graag verder en ziet de mens als één geheel, heeft aandacht voor de achtergronden en de ontstaanswijze van de klachten, zowel op lichamelijk, geestelijk als psychosociaal vlak en kiest daarom voor integrale zorg met focus op gezondheidsbevordering en preventie om ziektebestrijding voor te zijn.

Hierbij staat de relatie tussen medewerker en de therapeut centraal. Er wordt maatwerk geleverd m.b.t. geschikte therapeutische benaderingen om te komen tot optimale gezondheid en herstel.

Denk hierbij aan onderzoeken wat er nu echt aan de hand is, ontdekken welke andere zienswijzes er mogelijk zijn, ontspannen vorm geven van een gezondere plan van aanpak, ontgiften van het lichaam en gedrag, verhogen van het immuunsysteem en zorgen voor een groter weerstandsvermogen. Daarnaast is extra zorg vrijgemaakt voor het integreren en onderhouden van het geleerde op zowel lichamelijk als geestelijk vlak zodat duurzaam herstel en inzetbaarheid kan worden gewaarborgd.

Hiervoor kan gebruik worden gemaakt van bloedonderzoek, vragenlijsten op fysiek en psychosociaal vlak, intrinsieke motivatie, fysiek en nutriënten gebied en het maken van vitaliteit scans, waardoor het behandelproces alleen nog maar gerichter vorm gegeven kan worden.

Elke medewerker mag zelf bepalen of hij daarvan gebruik maakt. Leef je Passie werkt complementair aan de reguliere zorg om de gezondheid en kwaliteit van zorg te verbeteren en de groei in zorgkosten te verminderen.

Laat je medewerker niet alleen onderzoeken, maar start meteen de behandeling. Door deze pro-actieve houding kan de gezondheid van de medewerker, het werktempo en het werkproces behouden worden en behoud je gemotiveerd personeel.

Meer informatie? Maak een afspraak of bel 06 23 90 70 25. Leef je Passie helpt graag verder!

Ik wil met plezier en vitaal werken

Ben een medewerker die plezier in het werk heeft, gemotiveerd aan de slag gaat en flexibel om kan gaan met veranderingen en de gezondheid zeker voorop zet.

Lees meer

Ik wil me ontwikkelen

Tijdens deze lichaamsgerichte psychotherapie gaan we op zoek naar wat je verder brengt en hoe je dit wilt vormgeven in dit leven, wat je kwaliteiten zijn en of je deze ook allemaal benut.

Lees meer

Ik wil bij mezelf blijven

Klopt datgene wat je uitstraalt met wie je bent? Ben je gelukkig? Leef je het leven dat je voor ogen had? Waarvoor kies je? Zit je lekker in je vel? Leer gewoon jezelf zijn.

Passie is datgene doen en beleven wat je diep van binnen, vanuit je hart graag wilt ervaren.