BLIJF VITAAL

Bewaak je grenzen.
Realiseer je doelen.
Geniet van je leven.
Leef je Passie!

 

Visie
Mijn visie is dat we in deze maatschappij alles leren wat we moeten doen om een functie uit te oefenen, maar kleinschalig geleerd krijgen hoe onszelf te handhaven in een organisatie of binnen de maatschappij. Dit kan zorgen voor spanningen zoals, last met werkdruk, moeite met een correcte manier van communiceren alsook het herkennen en omgaan van eigen fysieke, mentale of emotionele signalen.

Missie
Mijn missie is mensen met mentale en fysieke klachten te helpen de eigen signalen te leren herkennen, naar luisteren en oefeningen te geven waardoor ze zich authentiek door het leven kunnen bewegen, grenzen stellen en doelen behalen, waar ze 100% achter staan en hun Passie leven.

De realiteit zoals Leef je Passie deze ziet.

De sollicitatie
In ieder bedrijf wordt gekeken naar hoe medewerkers zo efficiënt mogelijk kunnen inzetten vanuit hun competenties. Meestal bekeken vanuit hun mentale kwaliteiten en soms wordt ook gekeken hoe hun emotionele intelligentie is gebaseerd op de functie die ze gaan uitoefenen. Daarnaast ook naar de bedrijfscultuur. Past deze medewerker bij onze visie en missie.

De medewerker laat zich van zijn of haar beste kant zien en weet dat de kwaliteiten passend zijn. Weet dat dit is wat hij of zij wil doen, maar weet meestal nog niet hoe zijn intrinsieke waarden passen in het geheel. De motivatie is meestal het bedrag en het bereiken van een bepaalde top in zijn of haar carrière.

Wilskracht
Met veel wilskracht wordt de ladder opgeklommen en alles verloopt exact naar wens. Totdat er op privé gebied kinken in de kabels komen en nog meer veerkracht wordt gevraagd dan op dit moment al ingezet.

Veerkracht
Om de veerkracht toch te behouden wordt vaker gegrepen naar methodieken en middelen die eigenlijk niet zo goed zijn voor de persoon en niet meer geluisterd naar wat het lichaam aan geeft. Denk aan meer eten, roken en drinken of langer doorwerken waardoor slaapproblemen kunnen ontstaan.

Werk en privé
In feite komt de medewerker erachter dat hij of zij geen robot is en ook tijd nodig heeft om te herstellen en komt vaker ook de zingeving van het leven om de hoek en ontstaat het  bijna onvermijdelijke. De spanningen lopen op. Door een klein akkefietje op het werk of privé, ontstaat de druppel is die de emmer doet overlopen. De trap die ze gekweekt hebben om vooruit te komen gaat nu als een spiraal naar beneden. Er ontstaan lichamelijke, mentale en/of emotionele klachten. Het helder denken wordt vertroebeld. Dan wordt de partner ziek of overlijdt de moeder en staat de vader er alleen voor. Er wordt meer van ze gevraagd op privé vlak en zijn ze plots mantelzorger. Denk hierbij ook aan de heugelijke geboorte van een gewenste baby die ASS heeft of een achterstand op fysiek, mentaal of emotioneel gebied. Dat was niet gepland. Hoe nu verder?

Dit was bij het sollicitatiegesprek niet aan de orde gekomen en ook niet het eerste waar de medewerker aan dacht. Wij bereiden mogelijke scenario’s voor, leren hem of haar hierop te anticiperen en ondersteunen daar waar nodig om verzuim te vermijden en de balans in het leven van de medewerker in evenwicht te houden.

De organisatie
Gezonde en gemotiveerde medewerkers zijn, naast gezonde cijfers, de sterkste schakel in een organisatie.

Dit wil je graag zou houden. Veranderingen in het leven en binnen een organisatie hebben we niet altijd zelf in de hand en kunnen voor problemen zorgen op fysiek en mentaal vlak, waardoor zelfs de sterkste medewerker kan uitvallen.

Verzuim
Daarom is het in kaart brengen van de gezondheid, de energiehuishouding en de leefstijl van medewerkers belangrijk om zo verzuim en uitval te voorkomen. Ben er op tijd bij om langdurig verzuim te voorkomen. Zie de signalen en train je medewerkers om daar naar te kijken. Biedt een schouder om op te leunen.

Ziekte is immers niet alleen vervelend voor de medewerker zelf, maar ook voor de directe collega’s en het hele werkproces. Daarnaast leidt het tot extra kosten voor de organisatie.

Aanpak
Leef je Passie helpt graag verder met het leren oog hebben voor de signalen. Weten waar de hulp is voor welke problematiek. Denk hierbij aan mantelzorgmakelaars, jobcoaching, lifecoaching, energieregulatie en nog veel meer. Wij zien de mens als één geheel, heeft aandacht voor de achtergronden en de ontstaanswijze van de klachten, zowel op lichamelijk als psychosociaal vlak en kiest daarom voor integrale zorg met focus op gezondheidsbevordering en preventie van ziekten.

Hierbij staat de relatie tussen medewerker en de gekozen hulp centraal. Er wordt maatwerk geleverd m.b.t. geschikte benaderingen om te komen tot optimale fysieke en mentale gezondheid én herstel.

Denk hierbij aan onderzoeken wat er nu echt aan de hand is, ontdekken welke andere zienswijzes er mogelijk zijn, ontspannen vorm geven van een gezondere plan van aanpak, ontgiften van het lichaam en gedrag, verhogen van het immuunsysteem en zorgen voor een groter weerstandsvermogen. Hulp bij het integreren en onderhouden van het geleerde op zowel lichamelijk als geestelijk vlak zodat duurzaam herstel en inzetbaarheid kan worden gewaarborgd.

Leef je Passie werkt complementair aan de reguliere zorg om de gezondheid en kwaliteit van zorg te verbeteren en de groei in zorgkosten te verminderen.

Laat je medewerker niet alleen onderzoeken, maar start meteen de behandeling. Door deze pro-actieve stap kan de gezondheid van de medewerker, het werktempo en het werkproces behouden worden en behoud je gemotiveerd personeel.

Omdat meten weten is, maken wij gebruik van diverse instrumenten, om te zorgen voor een duurzame inzetbaarheid. 

Duurzame inzetbaarheid
De Succes Scan vergemakkelijkt het om medewerkers op een duurzame manier in te zetten. Duurzame inzetbaarheid betekent dat medewerkers gedurende hun carriere over de mogelijkheden en voorwaarden beschikken om in goede gezondheid en welzijn te kunnen (blijven) functioneren.

Goed management omtrent duurzame inzetbaarheid resulteert in:

  • lagere verzuimkosten
  • gemotiveerde medewerkers
  • effectieve inzet van personeel
  • en langer behoud van kennis en expertise.

De werkgever kan medewerkers en teams excellent laten presteren waardoor het bedrijf kosten, tijd en moeite bespaart.

Ondernemers en bedrijven kunnen in aanmerking komen voor subsidie. Leef je Passie is werkzaam als Erkend Coach en geregistreerd bij NOBCO.

Meer informatie? Maak een afspraak of bel 06 23 90 70 25. Leef je Passie helpt graag verder!

Ik wil met plezier en vitaal werken

Ben een medewerker die plezier in het werk heeft, gemotiveerd aan de slag gaat en flexibel om kan gaan met veranderingen en de gezondheid zeker voorop zet.

Lees meer

Ik wil me ontwikkelen

Tijdens deze lichaamsgerichte psychotherapie gaan we op zoek naar wat je verder brengt en hoe je dit wilt vormgeven in dit leven, wat je kwaliteiten zijn en of je deze ook allemaal benut.

Lees meer

Ik wil bij mezelf blijven

Klopt datgene wat je uitstraalt met wie je bent? Ben je gelukkig? Leef je het leven dat je voor ogen had? Waarvoor kies je? Zit je lekker in je vel? Leer gewoon jezelf zijn. Wel zo prettig voor jezelf als voor je omgeving.

Passie is datgene doen en beleven wat je diep van binnen, vanuit je hart graag wilt ervaren.