25. Ring

 

Ring

Van een gelukkig huwelijk spreekt ring ter rechter hand,
maar links verkondt hij twisten en breuk van liefdesband.

Medaillon

In het medaillon staat klaverenaas = succes / fortuin
In het verleden gelegen betekent het een breuk

Trefwoord van de ring

De ring staat in het algemeen voor succes en fortuin. Naast een negatieve kaart in het verleden wijst het op een breuk.
Dit brengt ons bij de betekenis van de kaart op zich.
Een verbintenis. Dit kan gaan over een liefdesrelatie, samenwonen of huwelijk, maar ook over zakelijke verbintenissen of contracten, overeenkomst, fortuin, vereniging.

Soms ook cadeaus of juwelen.

Kenmerk

Deze personen hebben behoefte aan standvastigheid. Veranderingen in de omgeving en zeker het verlies van relaties worden zeer slecht verdragen. Soms nemen ze zelfs een ondergeschikte positie aan in de relatie uit angst om deze relatie te verliezen. Een leven als alleenstaande valst hen dan ook heel moeilijk.

Fysieke klacht

Ringen draag je om je vinger en bewonder je met je ogen. Geen wonder dat deze kaart het op gezondheidsvlak vooral over aandoeningen van de handen en ogen heeft. Deze persoon kan soms ook magnetische of genezende handen hebben.

Plek in de richting van de persoonskaart

De ring gelegen in het verleden wijst erop dat er een liefdesbreuk is geweest, misschien nog niet volledig verwerkt of afgehandeld.

De ring gelegen in de toekomst of karma voorspelt een liefdesband. De omringende kaarten vertellen hoe deze zal evolueren.

De ring gelegen op de persoonskaart voorspelt dat je leven zal beïnvloed worden door je relatie, dat deze momenteel centraal staat, zowel positief als negatief. Kijk daarom zeker naar de omliggende kaarten.

Ligt de ring onder de persoonskaart, dan zal de situatie zich zowel positief als negatief oplossen.