30. Lelie

 

Lelie

De lelie spreekt van onschuld en blijde levensbaan.
Indien de donk’re welke er niet bij komt te staan.

Medaillon

In het medaillon staat Schoppen heer = soort vaderfiguur
Meestal iets oudere persoon met goede en stabiele functie.

Trefwoord van de lelie.

Gids, vaderkaart, geluk, steun, bescherming, spirituele vader, familie, volmaakt levensgeluk.
De lelie staat voor alle vormen van rechtvaardige hulp en bescherming.
De witte kleur staat voor zuiverheid en geluk.

Schoppen heer

De schoppenheer is een edele figuur die bij eenieder respect afdwingt.
Een wijs man. Een goede raadgever. Dit kan een man zijn met een gerechtelijke of kerkelijke functie, dus en magistraat, een rechter, een advocaat of zelf een pastoor of priester. Voor personen die een zelfstandige activiteit uitoefenen ook wel een boekhouder of accountant. Deze man in de toekomst of karma van de vrouw kan wel eens de man van haar dromen betekenen. Bij de kaart van de heer betekent deze bescherming en steun om hoger op de ladder te kunnen klimmen. Algemeen staat deze man voor vaderfiguur.

Kenmerk

Een goed en eerlijk man met een groot verantwoordelijkheidsgevoel. Deze is niet om te kopen en vaak heel principieel.

Fysieke klacht

Deze kaart staat symbool voor zuivering en het alternatieve. Al wat met natuurlijke zaken te maken heeft.
Sappen en meer water drinken tot massages, ontspanningsoefeningen, gesprekstherapie, acupunctuur, homeopathie.

Plek in de richting van de persoonskaart

Staat deze kaart dicht bij de persoonskaart dan duidt deze voor bescherming en hulp van een iets oudere man.

Gelegen bij de persoonskaart van de vrouw kan dit wijzen op een man die voor haar van groot belang zal zijn, een grote steun of zelfs een geheime minnaar.

Staat ook voor het feit dat iemand van het overgegane je helpt of dat je zelf contact kunt maken met het spirituele en geholpen wordt door deze.