35. Anker

 

Anker

Het anker!
Gij moogt hopen op welvaart en op trouw.
Maar ligt het in de verte dan is uw hart maar lauw

Medaillon

In het medaillon staat Schoppen 9 = ongegronde zo.rgen

Trefwoord van het anker

Het woord anker zelf het zelf. Het ligt verankerd, het ligt vast, stabiel, oprecht, hoop.
Dingen waaraan men gehecht is, trouw in relaties en liefde.

Persoonskenmerk

Deze mensen hebben anderen nodig, stellen zich afhankelijk op en hebben vaak moeite om zelfstandig te functioneren en verantwoordelijkheid te nemen.

Vaak zijn ze trouw aan hun opvattingen en ideeën.

Omdat ze dingen niet kunnen loslaten, komen ze vaak over als koppig en gesloten.

Fysieke klacht

Iets wat geblokkeerd is. Een shock. De persoon kan, in combinatie met de kist ongeneeslijk ziek zijn.

Plek in de richting van de persoonskaart

Het anker dicht bij de persoonskaart betekent dat je hulp of bescherming krijgt van een trouwe liefdespartner.

Ligt het anker tussen de vrouw en de heer. Dan voorspelt het een trouwe en standvastige relatie.