Aett Freya (=Frey)

Betekenis van de Runen

Drie runenseries
Het oude Futhark bestaat uit vierentwintig runen. Ook wel de germaanse runen genoemd.
Bestaande uit 24 runen. De runen hebben ieder afzonderlijk een eigen betekenis, die een menselijke emotie of een bepaald gedrag vertegenwoordigt.

Deze betekenissen zijn onderverdeeld in 3 hoofdgroepen met verschillende typen en intenties, waarin bij elkaar horende tekens zijn vermeld.

Deze groepen worden Aettir genoemd. Iedere groep apart heet Aett. (8) Aett betekent ‘acht’ maar ook ‘geslacht’.

De 3 hoofdgroepen bestaan uit:

 1. Freya
  F = Fehu
  In de ze Aett/groep zijn de runen samengevat die de volgende intenties hebben:
  Vriendelijkheid, mildheid en lichamelijk zijn. Ook liefde en seksualiteit
 2. Hagal
  Aett van H = Hagalaz staat voor onverbiddelijk, wild en emotioneel, maar ook inwijding door pijn en tegenslag.
 3. Tyr
  Pijl omhoog Aett, staat voor evenwichtig, rechtvaardig en intellectueel, maar ook verwerven van kennis.

Naast deze 24 runen is ook nog een lege runen. De lege rune geeft in feite aan dat je zelf je toekomst mag invullen, dat je eigen plannen en doelen bepalend zijn.

De Aett van Frey
Deze eerste acht runen worden collectief Frey’s Aett genoemd. Frey is de god van vruchtbaarheid en manifestatie en deze eerste acht runen hebben allemaal iets met vruchtbaarheid en het manifesteren van overvloed te maken. Frey behoorde tot het geslacht van de Vanen. Vanaheim is het rijk van energie. Bij Frey’s Aett ligt de nadruk op manfestatie-energie.

De Aett van Hagalaz
De volgende acht runen worden toegeschreven aan de godin Hell, aan de god Heimdall of gewoon aan Hagalaz (betekent hagel) en in het verlengde van Hagalaz aan natuurkrachten, meestal ingrijpende, verwoestende natuurkrachten.

Eland
De Wet van Aandacht, Manifestatie of Aantrekking zegt dat waar je aan denkt, waar je over praat, waar je je aandacht op richt, zich moet manifesteren. Op een bepaald niveau willen we allemaal geluk, voorspoed, overvloed, goede gezondheid en fijne relaties. Daaronder liggen onze overtuigingen die ons vertellen of we daar al dan niet recht op hebben. Of we wel goed genoeg zijn om al dat geluk, die overvloed van het universum te ontvangen. Verstandelijk kun je er van overtuigd zijn dat het wel zo moet zijn, want je bent immers perfect geboren en jij hebt net zo veel recht op al het goede dat het universum te bieden heeft als ieder ander. Het is immers je geboorterecht. Maar ergens in je zit dat nare stemmetje dat daar helemaal niet van overtuigd is. Daarover gaan de Aett van Hagalaz.

De Aett van Teiwaz (=Tyr)
Przewalskipaarden. De laatste acht runen worden toegeschreven aan Teiwaz, de rune die te maken heeft met rechtvaardigheid. De Aett van Frey hebben vooral te maken met persoonlijke welvaart. De Aett van Teiwaz zijn als het ware ‘maatschappelijke’ runen en hebben te maken met de interactie met anderen. Dus wanneer je een van deze acht runen trekt is het belangrijk om niet alleen naar je persoonlijke belangen te kijken, maar ook om te proberen de getrokken runen te zien in groter verband. Dus bijvoorbeeld gezinsverband, of met het oog op bedrijfsbelangen.

En tot slot: De lege of blanco Rune
De lege of blanco rune. Er staat geen teken op deze rune. De betekenis is dat de toekomst blanco is en dat je die zelf mag invullen. Voor het verleden kan deze rune duiden op het gevoel van blanco zijn, op geheimen, op doelloosheid (een leeg gevoel hebben). Mogelijk duidt een blanco rune ook op spiritualiteit.

Als je geleerd hebt welke gevoelens betrekking hebben op een bepaalde rune, dan zie je bij een legging ook snel welke emoties met voorrang meespelen in het antwoord op de gestelde vraag.

Het 24 runensysteem is het oudste van de verschillende systemen en heeft zijn naam daardoor ook de naam FUTHARK (dat zijn de eerste 6 tekens van de eerste regel van de 3 rijen bestaande uit 8 runen.)
Fehu, Uruz, THurisax, Ansuz, Raido en Kanu.