Praktijk

Test jezelf

Je hebt nu alle runen doorgenomen en om jezelf te testen op de namen van de runen en meer info over mijn steekwoorden, geheugensteuntjes en ervaringen met bepaalde runen kan ik het onderdeel Test jezelf van harte aanbevelen!

 

Praktijk – Algemeen

Nu je de runen hebt bestudeerd, is het tijd voor ‘het echte werk’, het trekken van de runenstenen. Met ‘trekken’ bedoelen we dat je een voor een de stenen uit het zakje haalt en neerlegt volgens een vast (leg)patroon.

De eerst getrokken steen komt op positie 1, de tweede getrokken steen op positie 2, et cetera.

Ik kijk eigenlijk nooit naar de stenen terwijl ik ze neerleg, omdat ik altijd zo geneigd om ze dan ‘rechtop’ te leggen, en de betekenis rechtop is wezenlijk anders dan de betekenis omgekeerd.

Rune Laguz

Door deze werkwijze komt het dus voor dat een rune ‘dicht’ wordt neergelegd, dus met de achterkant, de lege kant naar boven. Sommige runenlezers zeggen dat de steen dan niet meedoet. Hier ben ik het niet mee eens. Maar het is mogelijk dat deze steen aangeeft wat ‘latent’ aanwezig is, maar niet geactiveerd hoeft te worden. Het is ook mogelijk dat die steen iets zegt over iets waarvan je je niet bewust bent, maar wat wel degelijk van invloed is. Het is altijd een beetje zoeken waarom een steen ‘dicht’ ligt. Maak je er in ieder geval niet druk om. De belangrijkste betekenis wordt gegeven door de betekenis rechtop of omgekeerd van de rune en in tweede instantie kun je kijken of het feit dat die steen ‘dicht’ lag nog iets toevoegt. Als er niets bij je op komt, dan is het ook goed.

Als je de runen werpt en dus geen legpatroon gebruikt, dan denk ik dat ‘dichte’ runen inderdaad niet relevant zijn voor de lezing. Runen werpen is een methode waarbij je een handvol stenen (of alle stenen) uit het zakje pakt en die uitstrooit (werpt) op de grond of tafel. Omdat werpen op tafel nogal veel herrie maakt en je stenen kunnen breken, wordt vaak een doek of kleed gebruikt om op te werpen.

Hoe dan ook, ga in ieder geval niet stressen over de interpretatie want daardoor blokkeer je je intuïtie. Runen leren lezen is gewoon een kwestie van veel oefenen en in dit praktijk deel help ik je op weg met voorbeeld runenlezingen.

Het is niet noodzakelijk allerlei rituele handelingen te verrichten voordat je de runen gaat trekken. Wel is het nuttig om altijd dezelfde werkwijze aan te houden. De reden hiervoor is, dat dit voor jezelf een gevoel geeft dat je het ‘goed’ hebt gedaan en zul je het antwoord makkelijker kunnen aanvaarden als een juiste aanwijzing op je levenspad.

 

 

Op naar de Praktijk!

Je hebt nu enig idee van wat de runen betekenen. Nu is het tijd voor ‘het echte werk’, het trekken van de runenstenen. Met ‘trekken’ bedoelen we dat je een voor een de stenen uit het zakje haalt en neerlegt volgens een vast (leg)patroon.

De eerst getrokken steen komt op positie 1, de tweede getrokken steen op positie 2, et cetera.

Ik kijk eigenlijk nooit naar de stenen terwijl ik ze neerleg, omdat ik altijd zo geneigd om ze dan ‘rechtop’ te leggen, en de betekenis rechtop is wezenlijk anders dan de betekenis omgekeerd.

Rune Laguz
Door deze werkwijze komt het dus voor dat een rune ‘dicht’ wordt neergelegd, dus met de achterkant, de lege kant naar boven. Sommige runenlezers zeggen dat de steen dan niet meedoet. Hier ben ik het niet mee eens. Maar het is mogelijk dat deze steen aangeeft wat ‘op de achtergrond’ aanwezig is, maar niet geactiveerd hoeft te worden. Het is ook mogelijk dat die steen iets zegt over iets waarvan je je niet bewust bent, maar wat wel degelijk van invloed is. Het is altijd een beetje zoeken waarom een steen ‘dicht’ ligt. Maak je er in ieder geval niet druk om. De belangrijkste betekenis wordt gegeven door de betekenis rechtop of omgekeerd van de rune en in tweede instantie kun je kijken of het feit dat die steen ‘dicht’ lag nog iets toevoegt. Als er niets bij je op komt, dan is het ook goed.

Als je de runen werpt en dus geen legpatroon gebruikt, dan denk ik dat ‘dichte’ runen inderdaad niet relevant zijn voor de lezing. Runen werpen is een methode waarbij je een handvol stenen (of alle stenen) uit het zakje pakt en die uitstrooit (werpt) op de grond of tafel. Omdat werpen op tafel nogal veel herrie maakt en je stenen kunnen breken, wordt vaak een doek of kleed gebruikt om op te werpen.

Hoe dan ook, ga in ieder geval niet stressen over de interpretatie want daardoor blokkeer je je intuïtie. Runen leren lezen is gewoon een kwestie van veel oefenen en in dit praktijk deel help ik je op weg met voorbeeld runenlezingen.

Het is niet noodzakelijk allerlei rituele handelingen te verrichten voordat je de runen gaat trekken. Wel is het nuttig om altijd dezelfde werkwijze aan te houden. De reden hiervoor is, dat dit voor jezelf een gevoel geeft dat je het ‘goed’ hebt gedaan en zul je het antwoord makkelijker kunnen aanvaarden als een juiste aanwijzing op je levenspad.