Praktijkles 5

Stap voortgang:

Praktijkles 5 – Zeven-runenlegpatroon

Advies met zeven runen

Het 7-runenlegpatroon is heel simpel. Je legt gewoon 6 runen op een rijtje en de 7de eronder.

Runen 1 en 2 geven het probleem weer
Runen 3 en 4 zeggen iets over de oorzaak, achtergrond of het verleden van het probleem.
Runen 5 en 6 geven advies hoe je het beste met het probleem om kunt gaan.
Rune 7 geeft de uitkomst weer.

Een vraag van Stephanie: Het probleem is dat ik te zwaar ben en alleen maar zwaarder lijk te worden. Ik wil dit een halt toeroepen.

Zij trok de volgende runen:

7-runen-legpatroon uitgewerkt voorbeeld

Hagalaz heeft het over ruimte voor groei. Nou, die ruimte is wat haar betreft voorbij. Haar schildklier werkt niet goed en de overgang kunnen misschien gezien worden als ‘destructieve natuurkrachten’.Ze heeft in ieder geval niet echt het gevoel dat ze er veel invloed op heeft. Daarnaast is de betekenis ‘schuld neerleggen bij anderen’ ook van toepassing, want ze legt de schuld bij haar schildklier en de overgang. Berkana omgekeerd kan trouwens ook duiden op de overgang.

In het verlengde daarvan associeert ze Berkana omgekeerd ook met haar negatieve gevoel over haar vrouwelijkheid (te dik, niet mooi). Berkana omgekeerd heeft ook te maken met wellust, wellicht op eetgebied. Onvolwassen gedrag wat betreft mijn eetpatroon kan ook van toepassing zijn. En wellicht ligt er een gevoel van verlatenheid aan ten grondslag. Dit is interessant om te onderzoeken.

De runen die iets zeggen over de achtergrond of het verleden zijn: Ehwaz en Sowulo. Ehwaz heeft te maken met de verbinding Lager Zelf/Midden Zelf.

Sowulo is de zon, goede gezondheid, levensenergie, optimisme. Ze heeft gelukkig een goede gezondheid en veel energie en is van nature optimistisch. Ze kan goed over ‘het probleem’ heen zetten en denken ‘morgen is er weer een dag’. Of hoe erg is het nu helemaal? Heel veel vrouwen zien er best aantrekkelijk uit met extra kilo’s. De kilo’s accepteren zoals ze is zou al veel positief kunnen veranderen.

Het advies komt van Mannaz en Inguz. Mannaz heeft te maken met sociale structuren, bewustzijn en de ontwikkeling daarvan, met zelfkennis. Inguz heeft te maken met seksualiteit, vruchtbaarheid, deugd, vrede, overvloed en kinderen. Deze rune heeft tevens te maken met erfelijkheid. In beide rune zit duidelijk het aspect dat we geestelijke wezens zijn en geen fysieke. Je zou hieruit kunnen opmaken dat het niet zo boeiend is dat ze iets te veel weegt. Mannaz duidt ook op intelligentie. Inguz duidt op het voortduren van iets. In dit geval misschien op het voor een langere periode volhouden van minder en anders eten en van meer bewegen. De uitkomst wordt weergegeven door Algiz die te maken heeft met bescherming maar ook met gronding. Tevens is het de rune voor succes wanneer je iets najaagt. Dus als ze gewichtsvermindering najaagt, kan het lukken. Het woord ‘najagen’ is hier ook interessant. Ze moet het echt willen en er helemaal voor gaan.

Afvallen kan lukken als zij het najaag en anders niet.

 Opdracht 5a – zeven-runen-legpatroon voor jezelf

Oefen het zeven-runen-legpatroon op een vraag van jezelf

Opdracht 5b – zeven-runen-legpatroon voor iemand anders

Oefen dit legpatroon nog een keer maar dan op de vraag van iemand anders