Negen werelden gedragen door Yggdrasil

Stap voortgang:

Negen Werelden gedragen door Yggdrasil

In de Edda worden negen werelden genoemd. Eerst waren er Niflheim, de wereld van de nevelen, en Muspelheim, de wereld van het vuur. In Muspelheim woonden de Vuurreuzen. De belangrijkste vuurreuzen zijn Muspel en Surt.

Vervolgens werd Midgard (de wereld van de mensen) gecreëerd uit het lichaam van Ymir en daarna Asgard. Asgard is het domein van de Asen, een godengeslacht waartoe o.a. de goden Odin, Thor en Heimdall behoren. De Asen waren de goden van de oorlog, magie en de hemel.

Er was nog een ander godengeslacht, de Wanen (of Vanen). Zij woonden in Vanaheim. De Wanen waren met name vruchtbaarheidsgoden. Hiertoe behoort de godin Freya.

De Asen en de Wanen voerden regelmatig oorlog met elkaar en na één zo’n oorlog besloten de goden dat wanneer een aantal Wanen in Asgard zouden gaan wonen en een aantal Asen in Vanaheim, als een soort gijzelaars, dan zou dat het einde zijn van de onderlinge oorlogen. Van de Wanen die in Asgard gingen wonen, zijn Njord, god van de zee, en zijn tweelingkinderen Frey en Freya de belangrijkste.

Zoals gezegd was Midgard de wereld van de mensen. Maar Midgard werd ook bevolkt door dwergen (zwarte alfen of elven) en lichtalfen De dwergen en lichtalfen kregen ook een eigen regio toegewezen. De dwergen of svartalfen woonden in Svartalfheim. De lichtalfen woonden in Lichtalfheim, ook wel gewoon Alfheim genoemd.

Het reuzengeslacht van de tweede generatie Vorstreuzen dat was voorgebracht door Bergelmir en zijn vrouw bewoonden Jotunheim.

De doden kregen ook een eigen thuisland, namelijk Helheim. Helheim was het domein van de godin Hel. De ingang werd bewaakt door Garm, een enorme en monsterlijke hond, die erop toezag dat geen enkel levend wezen dit rijk der doden betrad. Het Helheim van de Germanen moet niet verward worden met de christelijke hel. Het was geen plaats van straf, maar gewoon een plek waar de doden woonden.

Niet alle overledenen gingen naar Helheim. Wanneer een krijger in de strijd sneuvelde dan werd hij door de Walkuren naar het Walhalla gebracht. Dit is een grote hal in Asgard. Overdag vochten deze krijgers tegen elkaar om geoefend te blijven voor Ragnarok (de laatste veldslag/het einde der tijden) en ’s avonds zaten ze gebroederlijk samen in de hal te eten en te drinken.

Er bestaat enige onduidelijkheid of Helheim een aparte wereld is of dat Helheim onderdeel is van Niflheim. Wanneer je uitgaat van het feit dat we teruggaan waar we vandaan komen, dan zou Niflheim de aangewezen plek zijn. Maar in de Germaanse mythologie kwamen de mensen niet uit Niflheim. Er bestaat ook onduidelijkheid over de Dwergen en Svartalfen. Zijn zij identiek aan elkaar of niet? De Lichtalfen zijn lichtwezens die zorgen voor de vruchtbaarheid van de aarde. Je kunt ze zien als positieve natuurgeesten. De Svartalfen/dwergen waren hun ondergrondse tegenhangers. Soms krijgen de dwergen een eigen regio toebedeeld namelijk Nidavellir, maar omdat deze wereld niet eindigt op heim of gard wordt die vaak niet gezien als onderdeel van “de werelden.”

Ook over de posities van de negen werelden bestaat onduidelijkheid. Door sommige runenmeesters worden de werelden schematisch weergegeven, meestal ter onderbouwing van hun eigen filosofie. Echter, de meningen lopen uiteen en er bestaan verschillende tegenstrijdige schema’s. Waar we het over eens zijn is dat Midgard ligt tussen Niflheim en Muspelheim. Vanuit Midgard gezien ligt Niflheim in het noorden. Muspelheim in het zuiden. Vanaheim ligt in het Westen en Jotunheim in het Oosten.