Is het tijd dat je jezelf persoonlijk verder ontwikkelt, positief in het leven staat en je talenten het beste inzet? Heb je een verander wens? Krijg inzicht in jouw innerlijke drijfveren op allerlei levensgebieden, zoals dagelijks functioneren, deelname aan het leven, zingeving, mentaal welbevinden, lichaamsfuncties en kwaliteit van leven.
Hoe Leef jij je Passie en ervaar je positieve gezondheid.

De verander wens

Wat is Positieve Gezondheid binnen Leef je Passie?
In feite is het een balansonderzoek in zes deelaspecten van jouw leven.

Het uitgangspunt van positieve gezondheid vanuit Machteld Huber is in plaats van de in 1948 door WHO gestelde definitie over gezondheid ‘een toestand van compleet welbevinden, lichamelijk, psychisch en sociaal en niet de afwezigheid van ziekte en gebreken’ omgezet in de stelling ‘het vermogen je aan te passen en je eigen regie te voeren, in het licht van de sociale, fysieke en emotionele uitdagingen van het leven’ (Huber et al. 2011).

Om zelfreflectie te bevorderen, werden zes dimensies in een spinnenweb geplaatst met langs de assen een nummering van 0 tot 10. Zo kan je jezelf beoordelen op zes verschillende deelgebieden: mijn lichaam, mijn gevoelens en gedachten, zingeving, kwaliteit van leven, meedoen en dagelijks leven. Nadat de vragenlijst en/of het spinnenweb is ingevuld, wordt er door een professional een ander gesprek gevoerd over de resultaten. In dit gesprek staan open vragen centraal, zoals: Wat vind je van het spinnenweb? Zou je iets willen veranderen? En zo ja, wat en hoe? Je ontvangt vervolgens geen advies. Dit vraagt van de therapeut vooral om een luisterend oor zonder direct voor de ander op te willen lossen. Jij komt vaak zelf in actie en neemt verantwoordelijkheid. De essentie is te komen van moeten naar willen.

Vanuit veerkracht en zingeving naar een succesvolle organisatie.
Binnen Leef je Passie werken we met Positieve Gezondheid als leidraad en nemen nog andere tools hierin mee om tot een persoonlijke rapportage te komen die jouw drijfveren, talenten, competenties, ideale omgeving, emoties, effectieve inzet van talenten, valkuilen en ontwikkel punten beschrijft. Jij bent uniek. Jouw intrinsieke kijk op het leven ook. Dat is onze insteek.

Waarom deze insteek?
Het is belangrijk dat je niet alleen een wens tot veranderen hebt, maar ook gestimuleerd wordt dit te integreren in jouw dagelijks leven. Leef je Passie meent zo positief bij te dragen aan de samenleving en gunt eenieder om het beste uit zichzelf te halen en daardoor geluk te ervaren.

Positieve gezondheid en alle andere toegepaste tools zijn gebaseerd op de positieve psychologie én op inzichten uit neurowetenschappen en sociologie. Deze insteek houdt rekening met de omgeving van een persoon, geeft hierdoor een compleet beeld en vertaalt de ontwikkel punten binnen de verander wens.

Interesse in een investering in de mens binnen de organisatie via Positieve Gezondheid?

Maak dan gebruik van de Positieve Gezondheid Scholing aan leidinggevenden en medewerkers binnen de organisatie of bij Leef je Passie. Daarnaast is het mogelijk om te bespreken hoe Positieve Gezondheid verder uit te rollen binnen de organisatie.

Aanvragen / meer info

  Je naam (verplicht)

  Je e-mail (verplicht)

  Telefoonnummer (verplicht)

  Verander Wens (verplicht)

  Positieve GezondheidPositieve Gezondheid begeleidingsdagVerander wens coachingIk ga akkoord met de Algemene Voorwaarden en het Privacy Document

  Eventuele vragen/opmerkingen

  Na verzending zal Leef je Passie zo spoedig mogelijk contact met je opnemen.