Energetische therapie

De filosofie en de achtergrond van energetische therapie
Energetische therapie werd in oeroude tradities al toegepast. Te denken valt onder meer aan de Chinese en Ayurvedische Geneeswijzen, waarbij het werken met energiebanen (meridianen), acupunctuur, energiecentra (chakra’s) en de natuurelementen een duidelijke plek hebben. Het overeenkomstige aspect in het geheel is energie. Energetische therapie is een holistische behandelvorm en richt zich bij ziekte zoveel mogelijk op de gehele mens: op het lichamelijke, mentale, emotionele en spirituele niveau, de omgeving van de mens en de wisselwerking hiermee.

Energetische therapie heeft een holistische kijk op de mens, waarbij er vanuit wordt gegaan dat lichaam en geest met elkaar verbonden zijn. Wat de mens denkt of voelt (bewust of onbewust), heeft invloed op het lichaam. De therapeut gebruikt al haar zintuigen, ook de energetische zintuigen, de zogenaamde helderheden, zoals daar zijn helderweten, heldervoelen, helderzien, helderhoren, helderruiken en helderproeven. Er kan worden gewerkt met handoplegging, magnetisme of spirituele healing.

Energetische therapie richting zich op het herstellen van de harmonie en de natuurlijke balans in het lichaam en het bevorderen van het zelfherstellend vermogen van de mens. Energetische therapie is een holistische behandelvorm en richt zich op het lichamelijke, mentale, emotionele en spirituele niveau. Energetische therapie gaat er vanuit dat mensen ziek worden als hun lichamelijke of geestelijke evenwicht in meer of mindere mate langdurig is verstoord.

Chronische ziekten ontstaan, wanneer het zelfgenezend vermogen niet meer in staat is om op eigen kracht een nieuw evenwicht te creëren. Energetische therapie ziet het lichaam als energiesysteem, bio-energetisch, bioresonantie, biofysisch. Deze onderdelen samen zorgen voor heelheid.

Behandelwijze/therapie
M.b.v. healen (het voelen van de energiesystemen, waarbij energieophopingen en blokkades worden behandeld) en readen (een methode, waarbij de aura’s en chakra’s van iemand worden gelezen) worden blokkades in het menselijke energieveld opgespoord en de harmonie op een natuurlijke wijze hersteld. Denk hierbij – naast het genoemde aan de Bron-Code en de Urim-Code als energetische stoelen

Hoe gaat de behandeling in zijn werk?
Aangezien men een verbinding maakt tussen kosmos en aarde is verbinding met de aarde in deze therapie zeer belangrijk om een zo zuiver mogelijk kanaal te zijn. Aangezien we in onze huidige maatschappij gewend zijn om veel met ons hoofd te doen, is juist het contact maken met de aarde vaak moeilijk. Het zogenaamde  “gronden” is een belangrijk onderdeel van de therapie. Soms wordt iemand aangeraakt, maar op afstand behandelen is ook mogelijk. De behandeling kan liggend of zittend worden gegeven. Er wordt altijd samen met de cliënt een behandelplan opgesteld.

bron: CAT en RBCZ

Wil je hier meer van weten, dan vraag een gratis telefoongesprek aan of maak meteen een afspraak voor een behandeling.

maak afspraak

Indien aanvullend verzekerd wordt een gedeelte van het bedrag vergoed.