Examens en optreden in het openbaar

Examenstress beperkt zich niet tot het eindexamen op school. In elke situatie waarin je een bepaalde prestatie moet leveren die door anderen wordt beoordeeld kan er sprake zijn van nervositeit en angst. Enkele vormen van examenstress kunnen optreden voor of tijdens: een sollicitatiegesprek, een presentatie op het werk, een toespraak op een feest, een rijexamen. Allemaal situaties waarin je last kan hebben van stress. Trillende handen, bibberende benen, het gevoel niets meer te weten, één op de vijf mensen heeft er last van.

Emotionele kenmerken van examenstress of optreden in het openbaar zijn:

 • Angst voor een Black-out en het niet meer weten op de dag zelf
  Daardoor kan je de moed in de schoenen laten zakken. Zeker ook als je van te voren gaat bedenken hoe het is als het examen slecht gemaakt hebt.
 • Piekeren en tobben
  Stel dat je elke nacht droomt dat je het examen af moet leggen. De stress die een examen met zich meebrengt is zo groot dat je het moeilijk uit je gedachten kunt zetten. Het piekeren en tobben putten je uit en verminderen het concentratievermogen.
 • Faalangst
  Komt het meeste voor. Je denkt het niet te kunnen of niet slim genoeg te zijn. Soms wil je zelfs het examen door deze gedachten niet meer afleggen.
 • Nervositeit
  In de examenperiode is rust en kalmte heel belangrijk. Nervositeit maakt het alleen maar moeilijker om je te concentreren en de leerstof tot je te nemen.
 • Prikkelbaarheid
  Tijdens de examenperiode en tijden van de stress ben je vrij prikkelbaar en vlugger op je tenen getrapt. Dit komt door de spanning die je in jezelf opbouwt. De examenremedie zal de stress verminderen en rust brengen, zodat je ook minder prikkelbaar bent naar de buitenwereld toe. De

De remedie is al vaak met heel veel succes ingezet tijdens schoolexamens, rij-examens theorie en praktijkexamen, sollicitatiegesprekken en spreken in het openbaar.

Wil je graag een examenremedie ontvangen? Neem dan contact op.