Het retraitehuis

(het witte Peutz gebouw waar Leef je Passie haar praktijk heeft)

Het voormalig RETRAITEHUIS, oftewel het Monseigneur Laurentius Schrijnenhuis, is in 1932 gebouwd naar een ontwerp van architect F.P.J. Peutz. Het gebouw is markant gesitueerd op de Molenberg.

Omschrijving
Het gebouw bestaat uit een aantal bouwvolumes waarin de diverse functies van het voormalig retraitehuis waren ondergebracht. Het gebouw kent een bijzondere constructie te weten staalskeletbouw met vliesgevels van zogenaamde steeltexgaas met cementpleisterwerk afgewerkt. De binnenmuren werden in baksteen opgetrokken. Deze constructie werd gekozen in overleg met de ingenieurs van de Oranje-Nassaumijnen. Dit als gevolg van de locatie van het retraitehuis op de breuklijn van twee mijnconcessies. De diverse bouwvolumes worden afgedekt met platte daken. Het hoofdvolume telt vier bouwlagen en een souterrainverdieping. Hierin bevonden zich de slaap- en verblijfsruimten. Links van dit hoofdvolume een lager gebouw met onder andere de hal en de grote kapel en bisschopskamer. Rechts van het hoofdvolume een bouwmassa met daarin onder andere de zusterskapel. Links van het grote kapel gedeelte bevindt zich een bouwvolume in een bouwlaag waarin een sacristieruimte is ondergebracht. Op het platte dak van dit bouwdeel bevindt zich een markant torentje in beton, staal en glas en met een plat dak. Via dit torentje kan het dak van het bouwdeel met kapel worden bereikt.

In het middendeel van achtergevel een uitbouw in een bouwlaag met souterrainverdieping. Dit is de voormalige veranda thans als kantine-ruimte in gebruik. In het meest hoge bouwvolume bevindt zich de zusterstapel. In dit geveldeel drie ronde stalen vensters. De lagere uitbouw telt een bouwlaag en een souterrainverdieping. In de souterrainverdieping een galerij rustend op een zestal beton kolommen. Een gedeelte van de voormalige serre in de souterrainverdieping is dichtgezet. In deze souterrainverdieping enkele stalen deuren en vensterkozijnen. In de eerste bouwlaag een horizontale reeks stalen vensters met hiertussen een loggia met stalen balustrade. In de rechterzijgevel van de zusterskapel een rond stalen venster. Authentieke trappenhuizen met trappen met houten handlijsten. Rond de grote kapel waren oorspronkelijk een aantal kamers ingericht voor de bisschop, onder andere een spreekkamer en zitkamer.

Interieur onderdelen zijn met name in de jaren zestig in beperkt mate aangepast. In de grote kapel een altaar en glas-in-lood vensters van omstreeks 1965. Het retraitehuis werd voorzien van een ingenieus systeem voor afvoer van hemelwater en hergebruik hiervan. Aan de achterzijde van het gebouw bevindt zich een vijver met waterreservoir van waaruit het opgevangen hemelwater weer kon worden opgepompt. Het voormalig retraitehuis is van cultuurhistorische waarde als bijzondere uitdrukking van een culturele, geestelijke en typologische ontwikkeling. Het gebouw bezit architectuurhistorische waarde vanwege haar bijzonder belang voor de geschiedenis van de architectuur, als voorbeeld van een ontwerp in de stijl van het Nieuwe Bouwen binnen het oeuvre van architect F.P.J. Peutz en wegens de bijzondere samenhang tussen exterieur en interieur. Ensemblewaarde ontleent de school aan de bijzondere situering op de Molenberg en daarmee van belang voor het aanzien van dit deel van Heerlen. Het gebouw is tenslotte van algemeen belang wegens de hoge mate van architectonische gaafheid van het exterieur en interieur en de architectuurhistorische, typologische en functionele zeldzaamheid. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

In dit voormalig retraitehuis is het goed toeven tijds je tijd voor jezelf retraite.

Rust, ruimte en tijd voor jezelf is zeker in deze tijd noodzaak. Als je er dan bij stil staat dat in dit gebouw zusters de retraites hebben verzorgd voor medewerkers in de staatsmijnen en dit echt een gebouw is waar de energie rust en ruimte uitstraalt.