Kinderkaraktertrekken

Kinderkaraktertrekken
In feite kan je in een kind al heel vroeg herkennen hoe ze mogelijk als jongvolwassenen zullen reageren. Om dus hun tijd als jongvolwassenen en later als volwassenen makkelijker te maken is het handig om in de kindertijd hier al op in te spelen. Er bestaan heel wat karakterstijlen met ieder weer hun eigen manier van aanpak. Lees ze maar eens op je gemak allemaal door en kijk of je je opvoed methodiek hierop aan kunt passen of dat je de karakterstijl van een huidig jongvolwassene of volwassene herkent aan hoe deze zich mogelijk heeft gedragen in zijn of haar kindertijd. Daarnaast leuk om te kijken hoe mama als kind was of hoe papa reageerde in die tijd. Dan begrijp je de reactie van je eigen kind vaker een stuk beter :-) Veel leesplezier gewenst! (PS deze info geldt voor zowel jongetjes als meisjes)

Is je kind een dramaqueen ?
Deze opgewekte en gelukkige kinderen zijn dol op verzorgen in de vorm van spelletjes waarbij ze moeder of juffrouw kunnen zijn. Bijna altijd sjouwen ze een knuffellapje of knuffelbeestje mee. Vaak ligt op hun bed een enorme verzameling aan knuffels. Ze willen het liefst altijd wat van hun speelgoed meenemen als ze weggaan. Ze tekenen of kleuren graag, met heldere felle kleuren. En dat zijn dan altijd lachende mama’s met lachende kinderen. Ze voelen zich op z’n best bij bekende routines, willen graag weten wat er elke dag gaat gebeuren en hebben snel besef van weekdagen en tijd. De meeste kinderen van dit type zijn duidelijk aan school toe, want ze zijn toe aan nieuwe energie, veel vriendjes, nieuwe contacten en nieuwe dingen. Ze worden graag geprikkeld door de buitenwereld. School heeft daarom leuke kanten: het is een duidelijk systeem van beloningen voor prestaties en lof voor gehoorzaamheid (meehelpen met de juf loont!). Kinderen van dit type voelen zich er dus al snel thuis, hebben weinig problemen en een hoop lol. Sterke kanten het hart op de tong, gevoelig, expressief, hartstochtelijk, tactvol, vergevingsgezind. Valkuilen soms overgevoelig, wil vaak in de smaak vallen bij anderen, verveelt zich snel. Opvoed tips Geef een veilige omgeving voor emoties door rustig te luisteren en ze te erkennen, ook al begrijp je ze zelf niet. Neem niet aan dat je weet hoe je kind zich voelt, vraag en luister, steun positieve en negatieve gevoelens. Emoties mogen niet snel afgedaan of binnen gehouden worden, maak de emoties nooit belachelijk. Verwacht veel energie en een grote behoefte aan praten, vaak uitgebreid en omslachtig. Geef veel sociale contacten in de vorm van vriendjes mee naar huis nemen. Laat vaak eerlijk blijken dat je van hem of haar houdt. Voldoe aan de behoefte aan veel lichamelijk contact in de vorm van kusjes, knuffelen, omhelzen, ook al is het meer dan je zelf wilt. Respecteer fantasievriendjes; luister naar de fantasie en dromen wanneer hij of zij daarover wil praten en plaag daar niet mee. Wees snel met vergeven, blijf nooit boos zwijgen. Reken op veel opwinding, gepraat en veel activiteiten.

Je kind is een filosoof
Als in huis een ruzieachtige sfeer heerst, delven deze kinderen als eerste het onderspit. Doordat ze een enorm levendige fantasie hebben, maken ze zich snel zorgen over mogelijke gevaren. Als ze bang zijn, kruipen ze in hun schulp en beginnen ze te huilen. Het lijden van andere mensen raakt hen ook, maar ze zullen niet snel iemand troosten. De relatie met ouders is erg belangrijk. Het zijn lieve, aanhankelijke en vriendelijke kinderen die emoties gemakkelijk kunnen verwoorden. De meeste houden van routine en orde. Ze spelen het liefst met één vriendje tegelijk, bij voorkeur met hetzelfde karakter. Tegen de tijd dat INFJ’s naar school gaan, zijn ze daar meestal heel erg aan toe. Met name door de nieuwe vriendjes en interessante dingen. Ze houden van alles wat te maken heeft met lezen, schrijven, creatieve expressie en andere culturen. Vaak zijn het geduldige, populaire en attente en rustige kinderen die bij iedereen in de smaak vallen en trouwe en betrokken vrienden. Ze zijn sentimenteel en laten zich leiden door een sterk rechtvaardigheidsgevoel. Sterke kanten gehoorzaam, bijna nooit vervelend, attent, populair, zachtmoedig Valkuilen soms iets te veel in hun eigen wereld, onzeker en onhandig in de buitenwereld, loopt motorisch soms achter in hun ontwikkeling Opvoed tips Respecteer de behoefte aan rust en eenzaamheid om te spelen, denken en dromen, Laat hem even de kat uit de boom kijken voor hij ergens aan meedoet, Corrigeer z’n gedrag rustig en onder vier ogen, Probeer niet te schreeuwen en bied je verontschuldigingen aan als het toch gebeurt, Luister naar z’n ideeën en lever geen commentaar dat z’n verbeelding of enthousiasme de kop indrukt, Geef allerlei creatieve materialen, laat hem vrij verkennen, Zoek veel lichamelijk contact; laat je liefde blijken uit lieve kleine gebaren zoals een lief briefje, Moedig aan emoties in woorden of tekeningen te uiten, Luister en herformuleer z’n emoties, zodat hij die kan verklaren; praat zoveel mogelijk onder vier ogen, Help je kind zien dat het leven ook leuk en grappig is.

Je kind is een uitvinder
Deze kinderen hebben iets nieuws of ongewoons meteen in de gaten, nieuw speelgoed is superaantrekkelijk. De meeste kinderen komen op de basisschool een beetje tot rust, ze leren vaak hun fantasie wat beter in goede banen te leiden, zodat ze niet meer zo verstrooid zijn. Ze doen hun leerkracht graag plezier en proberen zich daar in bedwang te houden. Ook zijn ze dol op muziek, dansen, toneelstukjes en tekenen. Ze beginnen altijd enthousiast aan een project, maar verliezen vaak hun belangstelling als het creatieve gedeelte eenmaal voorbij is. Ook zijn ze gevoelig en hartelijk. Hoewel ze hun diepste emoties niet aan de buitenwereld tonen zijn ze tegenover ouders en familieleden wel open en duidelijk. Omdat ze grote behoefte hebben aan harmonie, maken ze anderen niet graag van streek, zeker hun ouders niet. Ze voelen de buien van hun ouders dan ook perfect aan. Sterke kanten interessant, stimulerend, grensverleggend, innemend, betrokken bij hun omgeving Valkuilen vermoeiend, verliest soms controle over eigen gedrag Opvoed tip Laat ‘m hun enorme energie uitgebreid afreageren, Haal wat speelgoed weg en verwissel het na een paar weken, omdat je kind vast snel op iets uitgekeken is, Wees niet ongeduldig wanneer hij je oneerbiedige vragen stelt of je antwoord in twijfel trekt, Luister naar z’n ideeën en help die te realiseren door de nodige technieken of materialen aan te bieden, Laat ‘m verschillende hobby’s uitproberen, Accepteer de behoefte om hardop te denken, laat hem beslissingen nemen door de verschillende mogelijkheden door te nemen, Laat ‘m creatief problemen oplossen, maak een spelletje van karweitjes, Moedig de eigen stijl aan (laat ‘m zelf de kleren eens uitzoeken!)

Je kind is een kunstenaar
Het liefst spelen ze alleen en gaan dan op in hun fantasiewereld. Vaak zijn ze creatief en experimenteren ze met allerlei materialen. Ze zijn dol op muziek en bespelen ook vaak een instrument, ook houden ze veel van boeken en om voorgelezen te worden. Zolang er een harmonieuze en rustige sfeer is, zijn ze redelijk gemakkelijk en opgewekt. Op tijd komen en netjes zijn, daar storen ze zich niet zo aan. Op de basisschool kunnen ze eindelijk zelf gaan lezen, en gaan dan ook volledig op in een goed boek. Hebben veel belangstelling voor andere culturen, godsdiensten en talen. Maken zich – eerder dan leeftijdsgenoten – snel zorgen over grote maatschappelijke problemen en hebben de ziel van een kunstenaar. Deze kinderen willen graag in de smaak vallen bij mensen die ze aardig vinden, ze zijn lief en aanhankelijk en spelen graag en zorgen voor kleinere kinderen. Agressieve of bazige kinderen vermijden ze liever, net als wilde of luidruchtige spelletjes. Mensenmassa’s, daar houden deze kinderen ze niet van, en in een grote groep trekken ze zich dus meestal terug. Sterke kanten gevoelig, fantasierijk, praat vroeg, opgewekt Valkuilen soms overgevoelig, doordat ze alles persoonlijk opvatten, gaat moeilijk om met kritiek Opvoed tips Geef zoveel mogelijk boeken; lees altijd voor, Zo snel mogelijk een abonnement op de bibliotheek, Laat je kind kennismaken met kunst en cultuur, Praat zachtjes, zorg bij terechtwijzigingen voor lichamelijk contact en kijk ‘m aan, Bied oprechte excuses aan als je boos wordt of je stem verheft, Moedig aan ideeën te uiten; luister goed en heel aandachtig, Respecteer z’n fantasieleven, Moedig aan emoties in woorden of tekeningen te uiten, Laat ‘m zo lang hij wil vanaf de zijlijn toekijken, bied genoeg gelegenheid om te spelen en te dagdromen, Help ‘m kiezen.

Je kind is een haantje de voorste
Deze kinderen voelen zich volkomen op hun gemak bij kinderen en volwassen. Ze zijn doelgericht, weten wat ze kunnen. Soms bekijken ze een spel van een afstandje, maar alleen als vóór hun aankomst begonnen. Reden? Ze willen meteen goed mee kunnen doen, vandaar. Ze willen niet alleen leren, maar ook graag uitleggen, en zijn altijd op zoek naar meer kennis. De meeste zijn creatief en houden van zingen, dansen, toneelspelen. Spelletjes met vaststaande regels zijn grote favoriet, vooral als ze daardoor zelf winnen. Ze lopen meestal over van ideeën. Problemen met orde en structuur hebben ze niet, zolang ze de regels begrijpen volgen ze op. Ook beslissen ze het liefst zelf, dus als zij iets willen moet iedereen het doen. Op de basisschool zijn ze hartelijk, spraakzaam en heel actief. Ze denken hardop en gaan ongegeneerd hun eigen weg. Onder mensen voelen ze zich volledig thuis, ze zijn dus dol op groepsactiviteiten op school. Sterke kanten direct, eerlijk, zegt precies wat-ie denkt, ongeacht hoe dat op anderen overkomt, accepteert geen dooddoeners, aangeboren gevoel voor rechtvaardigheid Valkuilen soms bot, vindt de reacties van mensen die een afwijkende mening hebben vaak dom of niet de moeite waard,  inleven is lastig, onbesuisd, kan onbeleefd reageren op aanraking, omdat-ie dat gewoon niet wil Opvoed tips Verwacht heel veel vragen en geef logische en nauwkeurige antwoorden; geef het toe als je iets niet weet en zoek het op, Wees rechtvaardig en consequent, Bewaar materiaal dat je anders weggooit (wc-rollen, kapotte onderdelen, rommeltjes) en moedig je kind aan ermee te knutselen, Vraag naar z’n mening en luister naar z’n theorieën, Prijs z’n logische argumenten, laat ‘m winnen als hij het heeft verdiend, Breng ‘m met zoveel mogelijk kunstvormen in aanraking, bevorder z’n creatieve inslag, Geef hem veel gelegenheid vrienden te maken en energie kwijt te raken, Wees eerlijk en duidelijk met instructies, Verwacht een weerwoord; geef logische redenen waarom hij iets moet doen

Je kind is onderzoeker
Deze kinderen stellen hoge eisen aan zichzelf en zijn het liefst onafhankelijk bezig. Bij te veel advies en commentaar stoppen ze ermee, want ze willen niet geholpen worden. Meestal zijn deze kinderen dol op boeken, ze houden van voorlezen en leren vaak uit zichzelf snel lezen. Ze voelen zich op hun gemak bij routine en structuur, ze hebben een goed gevoel voor orde en leggen zelfs hun speelgoed of sokken op een rijtje. Tevreden met een oppervlakkig antwoord zijn ze nooit. Voor weinig dingen zijn ze bang en ze laten zich niet van streek raken door de emoties of reacties van hun omgeving. Als een ander kind huilt, zijn ze weliswaar nieuwsgierig, maar niet meteen meelevend. Huilen ze – wat niet vaak gebeurt – dan zoeken ze troost bij zichzelf. Pas op de basisschool leren ze hun creatieve ideeën beter te uiten, daar komen hun artistieke talent en unieke visie pas echt naar voren. Ze houden van kunst, schrijven en toneel, het zijn uitvinder en ze experimenteren graag. Open opdrachten waarbij ze in hun eentje werken, vinden ze het leukst. Ze nemen ontzettend vaak nieuwe dingen op, maar negeren dingen waar ze niet in zijn geïnteresseerd. Sterke kanten laat zich niet dwingen, is volhardend, erg gelijkmatig, ongelooflijk fantasierijk, creatief Valkuilen lijkt onhandig en bot, omdat hij pas met anderen gaat praten als hij zich op z’n gemak voelt, kan egoïstisch zijn, kan koppig zijn, soms toont hij weinig emotie, houdt er niet van om getroost te worden, klapt snel dicht Opvoed tips Laat ‘m zoveel hij wil alleen spelen of met een enkel vriendje, Dwing ‘m niet met anderen mee te doen; dat doet-ie vanzelf als-ie eraan toe is, Geef van tevoren informatie hoe iets misschien zal zijn, Het feit dat hij niet makkelijk liefde toont, betekent niet dat hij het niet voelt, Geef hen steeds meer intellectuele uitdagingen, Ga naar musea waar je kind in z’n eigen tempo ontdekkingen kan maken, Bied steeds meer knutselmaterialen aan, zorg dat-ie ergens rustig kan werken, Wees positief over z’n nieuwsgierigheid, ook al komen hun vragen soms ongelegen, Vat kritiek niet persoonlijk op, Wees eerlijk en consequent

Je kind is een probleemoplosser
Deze kinderen zijn helemaal gek van toneelspelen, ze verkleden zich ook graag. Als er maar mensen naar hen kijken! Kunnen meestal goed improviseren, en anderen overhalen om mee te doen. Verder: nieuwsgierig, spontaan, dol op verrassingen en ze kunnen goed omgaan met onverwachte veranderingen. Overal zien ze kansen en ze krijgen energie als ze met anderen over mogelijkheden en oplossingen praten. Hun mening geven doen ze luidruchtig, maar ze passen zich ook snel aan. Het liefst zijn ze buitenshuis bezig en niet bang om zich vult te maken of iets nieuws te proberen. Ook op school willen ze altijd een publiek hebben, ze sloven zich graag uit. Ze houden van discussies en komen in actie tegen onrechtvaardigheid. Verder hebben ze een aangeboren ondernemingszin. Sterke kanten Vroege praters, Motorisch sterk ontwikkeld, Nieuwsgierig en onafhankelijk Valkuilen vergt veel energie, valt anderen in de rede, Als-ie moet wachten, kan hij boos of verdrietig worden, weinig oog voor regels die hem beperken, snel afgeleid Opvoed tips Zorg voor creatief speelgoed en knutselmateriaal, Stimuleer ‘m door regelmatige veranderingen, Je kind heeft veel energie, zorg dus voor genoeg speelkameraadjes en laat ‘m afreageren, Moedig z’n creativiteit aan; probeer zoveel mogelijk hun oplossingen uit, Zeg zoveel mogelijk ja; bewaar nee voor noodgevallen, Heb geduld met z’n vragen en help ‘m tactloze en ongepaste antwoorden beter te formuleren, Bied logische antwoorden en gevolgen aan, Doe voor wat medeleven en gevoeligheid is en leg uit waarom je aardig moet zijn tegen anderen, Laat hem z’n eigen unieke identiteit ontwikkelen, Schep een sfeer waarin hij gedachten, uitdrukkingen en gedrag mag uitproberen om te zien wat wel en niet acceptabel is, zonder angst voor straf, Toon je waardering voor z’n creativiteit en slimheid, maar blijf wel realistisch

Je kind is een eigen baas
Deze kinderen zijn heel nieuwsgierig en willen weten waarom dingen zijn zoals ze zijn. Meestal niet tevreden met een half antwoord en als ze dat krijgen, zoeken ze het liever zelf uit. Speelgoed halen ze bijvoorbeeld vaak uit elkaar. En ze stellen verrassende vragen over zaken waar ze nog veel te jong voor zijn. Bij vlagen hebben ze behoefte aan actie en contact. Het grootste deel van hun leven brengen ze in hun eigen hoofd door. Ze houden van creatief speelgoed, bouwen, puzzels en doen alles wat geen vaste regels kent. Ze hebben maar één echt vriendje en leren liever in hun eentje dan in de groep. Ze zijn zelfverzekerd en proberen rustig, nonchalant en met succes nieuwe dingen uit, terwijl anderen helpen toekijken. Eenmaal de schoolleeftijd bereikt, zijn ze heel blij dat ze eindelijk zelf iets kunnen: fietsen bijvoorbeeld. Ze houden ervan om lekker in hun eentje de omgeving te verkennen. Ze lezen alles wat los en vast zit, met name fantasy en sciencefiction. Maar ook stripboeken en een encyclopedie. Computeren leren ze snel. Op school passen ze zich niet aan aan bijvoorbeeld de kledingnorm: ze zijn lekker onafhankelijk. Sterke kanten Niet snel beledigd door hun dikke huid, Is eerlijk, Zelf beheerst, Enorm zelfstandig, Creatief Valkuilen Emotioneel lijkt-ie een beetje afstandelijk, Kan bot overkomen, maar bedoelt het niet zo, Soms moeilijk te motiveren en in beweging te krijgen, Ongevoelig voor aansporingen Opvoed tips Laat ‘m verkennen binnen ruime, maar veilige grenzen, Geef ‘m veel bedenktijd voordat hij moet antwoorden, Geef ‘m veel materiaal waarmee hij kan experimenteren, Moedig ‘m aan om op een creatieve manier aan iets af te maken, Respecteer z’n privacy; laat je liefde schriftelijk blijken (tekeningen voor kleine kinderen, briefjes voor grote), Zoek naar gezamenlijke interesses, Leg altijd de reden voor een regel of grens uit; formulier een verzoek altijd in logische bewoordingen, Geef heel veel informatie, bijvoorbeeld in de vorm van een kinderencyclopedie, Probeer samen tot afspraken te komen, Probeer ‘m niet te betuttelen, laat ‘m zelf dingen doen en van hun z’n mislukkingen en succes leren, Verwacht veel discussies en spijkers op laag water; besef dat dit geen bewuste poging is om dwars of ergerlijk te zijn, maar een manier om perfect te leren discussiëren.

Je kind is een regelneef
Je ziet deze kinderen vaak rondrennen, schommelen, fietsen, het liefst zijn ze druk bezig. Heel graag zijn ze de baas en nemen de leiding. Ze hebben vaak een harde stem en worden door hun leeftijdsgenoten bewonderd. Al heel jong weten ze anderen over te halen iets op hun manier te doen. Deze kinderen houden van orde en regelmaat. Huilen niet snel en praten niet snel over hun gevoelens. Ze worden geïrriteerd door mensen die het verkeerd doen. De schooltijd wordt door deze kinderen over het algemeen als prettig ervaren, al die kinderen om hen heen zijn zo leuk. En de vaste structuur is aantrekkelijk. Ze hebben een goed geheugen voor feiten en kunnen goed luisteren en gehoorzamen, dus weinig problemen. Werken graag met anderen samen, doen alles voor de leerkracht en zijn behulpzaam. Presteren het best als ze niet te lang alleen hoeven werken. In de klas zijn ze ordelijk en efficiënt, en ze kunnen niet ontspannen als er nog onafgemaakte taken liggen. Sterke kanten veel behoefte aan gezelschap, altijd bezig, aangeboren gevoel voor rechtvaardigheid Valkuilen ongeduldig, snel verveeld, protesteert luidkeels als hij even stil moet zitten, bazig, koppig, reageert soms wantrouwend op nieuwe activiteiten, zegt snel nee, kan zich onzeker voelen als hij wordt gedwongen iets nieuws te proberen Opvoed tips Wees duidelijk en letterlijk in je woorden en eisen, Bereid ‘m voor op nieuwe ervaringen en veranderingen, Zorg dat je feiten kloppen, Wees een voorbeeld van medegevoel, geduld en inlevingsvermogen, Formulier z’n ongevoelige kritiek anders, laat ‘m zien hoe hij tactvol kan zijn, Verklaar de logische gevolgen van daden, vooral emotionele reacties, Probeer je te houden aan plannen, wees op tijd en doe wat je belooft, Zorg dat hij z’n grote lichamelijke energie kan afreageren, Doe mee en wees een betrouwbare toeschouwer bij wedstrijden, Geef eerlijk commentaar als hij daarom vraagt; beledig ‘m niet door je ware mening te verbloemen, Wijs hem meteen en consequent terecht: verklaar het waarom van regels, Help ‘m te ontspannen en genieten, wijs op de humor van het leven.

Je kind is een werkpaard
Kinderen van dit type stellen specifieke vragen en willen duidelijke antwoorden. Ze houden zich vast aan tijden en afspraken. Zelfs als kleuter willen ze precies weten hoe laat ze ergens heen gaan of hoe lang het duurt voor ze weer tv mogen kijken. Verder zijn ze zijn dol op feiten en laten hun familie of vrienden hiervan meegenieten. Ze zijn beleefd en houden niet van risico’s. Ze zijn gelukkig wanneer ze zeker weten dat hun ouders zorgen dat zij en hun huis veilig zijn. Een traditionele school past het best bij deze kinderen, vanwege de orde, regels en voorspelbaarheid. Werken graag alleen of met één vriendje (op hetzelfde intellectuele niveau). En ze zijn nogal prestatiegericht. Ze kunnen niet goed overweg met inconsequente of erg emotionele leerkrachten en willen gewoon duidelijke eisen. Ze kunnen zich goed concentreren, maar worden afgeleid als er te veel rumoer in de klas is. Willen graag bij een groep horen.
Sterke kanten wil precies weten wat er van hen wordt verwacht, over het algemeen kalm en onverstoorbaar, houdt van routine, direct, nuchter en eerlijk, bescheiden Valkuilen heeft veel tijd nodig aan omgeving te wennen, kan door verandering overstuur raken of driftbuien krijgen als hij bang of onzeker is, zonder duidelijke leiding raakt hij de weg kwijt, soms wat afwachtend
Opvoed tips Geef ‘m ruim de tijd te wennen aan iets nieuws en houd zoveel mogelijk gewoontes in stand, Respecteer het feit dat hij erg gevoelig is voor geuren, smaken en hoe iets aanvoelt, Laat ‘m veel mooie dingen zien, Wees helder en duidelijk in je wensen en eisen; zeg wat je bedoelt en bedoel wat je zegt, Geef ‘m bedenktijd als je iets vraagt; ga er niet vanuit dat stilte betekent dat hij het er niet mee eens is of dat hij ermee instemt, Dwing ‘m niet tot sociale contacten, hij doet vanzelf mee als hij eraan toe is, Zorg voor spelletjes en activiteiten met duidelijke regels, Respecteer z’n behoefte om ongestoord in z’n eentje te denken, Laat ‘m iets voor je opzoeken, en luister naar z’n advies; vraag z’n mening en wacht rustig af, Wees altijd duidelijk, consequent en logisch bij straf en instructies, respecteer hun behoefte aan structuur en wees op tijd, Bespreek nieuwe ervaringen van tevoren en vertel wat ze kunnen verwachten

Je kind is een sociaal dier
Deze kinderen hebben veel behoefte aan kussen en omhelzingen, ze houden graag de hand van hun ouders vast, zitten op schoot, omhelzen vriendjes en vertellen hun ouders telkens dat ze van hen houden. Ze vallen graag bij anderen in de smaak. Maar ze leven ook echt met andere mensen mee. Ook houden ze van orde en structuur, ze hebben het liefst een vast schema. Soms leggen ze alle stukjes van een legpuzzel goed voordat ze eraan beginnen of leggen hun kleren klaar voor ze naar bed gaan. Ze houden altijd van schone en nette kleren en een opgeruimde omgeving. En willen graag dat ze op tijd weten wat er gebeurt. Ze zijn vaak beleefd en houden zich graag aan de regels, ze kunnen af en toe een politieagent spelen. Het zijn ijverige kinderen die op school graag hun best doen, vatten opdrachten ernstig op en hun huiswerk gaat voor spelen. In hun spel zijn ze rolbevestigend: meisjes spelen met barbiepoppen, jongens spelen oorlogje. Houden van lichamelijke bezigheden, en zijn buiten school meestal ook erg actief. Erg atletisch en dol op teamsporten. Ook zijn ze kunstzinnig aangelegd, en houden ze van aandacht. Maar ook van bijvoorbeeld mooie kleren. Sterke kanten energiek, spraakzaam, enthousiast, meelevend Valkuilen soms heel vermoeiend door hun energie, wil voortdurend aandacht, soms geen idee welk effect hij op z’n omgeving heeft, raakt overstuur van stress, huilt snel, kan soms piekeren Opvoed tips Verwacht veel energie en gepraat; zorg voor afleiding en een veilige fysieke uitlaatklep, Toon je liefde heel lichamelijk; knuffel, kus en omhels veel, Moedig ‘m aan om z’n emoties te uiten – zowel positief als negatief – zonder angst voor straf, Wees een voorbeeld van eerlijkheid en toon hoe je tactvol maar eerlijk je mening geeft, Moedige ‘m aan niet alles klakkeloos te accepteren, Wees duidelijk in je opdrachten, laat zien wat je bedoelt, Leg de praktische reden voor regels uit, Bereid hem voor op iets nieuws; vergelijk het met iets bekends, Geef steeds complimentjes, benadruk het positieve, niet het negatieve, Wees op tijd; kom je beloftes na, meen wat je zegt, zeg wat je meent, Laat zien dat veel dingen in het leven niet zwart-wit zijn, maar grijs

Je kind is een sympathieke controle freak
Deze kinderen hebben een uitgesproken voorkeur voor bepaalde stoffen, kleuren, smaken en geuren. Als ze ergens niet van houden, reageren ze fel en als ze worden gedwongen, raken ze in paniek. Ze onderzoeken hun speelgoed en spelen vaak lang met hetzelfde voorwerp. Hoewel ze graag met hun ouders op stap gaan, hebben ze ook behoefte aan rust, vooral na drukke dagen, ze kunnen uitstekend slapen en moeten elke dag even tot rust komen. ISFJ’ers zijn bijzonder loyaal en heel trouw naar andere kinderen toe. Leven mee, luisteren goed en zijn een echte vriend voor het leven. De meeste willen er graag schoon en netjes uitzien, ze hebben het liefst mooie kleren aan. Ze houden meestal van muziek en onthouden veel liedjes. Ook al vinden ze school van tevoren eng, ze genieten er wel van, vanwege de sociale contacten en de structuur. Ook favoriet: activiteiten met duidelijke richtlijnen en een doel waarop ze trots kunnen zijn. Hoe meer structuur en informatie, hoe langer ze kunnen oefenen en hoe creatiever ze kunnen zijn. Vrije opdrachten vinden ze dus niet zo leuk. Ze voelen zich niet op hun gemak in het middelpunt van de aandacht en werken liever in een groep. Sterke kanten geeft enorm veel liefde, is trouw, goede luisteraar, gehoorzaam en betrouwbaar, tevreden, nuchter, geniet van eenvoudige dingen Valkuilen houdt niet van lange onzekerheid, niet flexibel, gevoelig voor kritiek, heeft veel tijd nodig om aan iets te wennen Opvoed tips Houd je kind vaak en lang vast, Zing, lees voor, aai ‘m over z’n rug, zorg voor lichamelijk contact, Respecteer z’n behoefte om te wennen aan nieuwe dingen en mensen, jaag ‘m niet op, Zorg voor routine en geef van tevoren zoveel mogelijk details over iets nieuws, Praat rustig en zacht; geef duidelijke aanwijzingen en opdrachten, Steun z’n behoefte in hun eigen tempo z’n emoties te uiten, Herinner hem aan de keren dat hij z’n angst overwon en plezier had, wanneer hij aarzelt bij nieuwe dingen, Beloon ‘m met meer verantwoordelijkheid, maak complimentjes, Respecteer z’n behoefte aan zekerheid en veiligheid, Zorg voor eerlijke en consequente regels

Je kind is een clown
Je kind is onvermoeibaar en klimt overal op. Hoe hoger, hoe mooier! Deze kinderen lopen voor in hun lichamelijke ontwikkeling, omdat ze zo goed zijn met hun lichaam, laten ze zichzelf in een groep soms bijvoorbeeld voor de grap struikelen. Ze barsten vaak van de energie, hebben expressieve gezichten en zitten vol humor en enthousiasme. Als ze moeten fluisteren of langer dan een paar seconden moeten stilzitten, worden ze ontzettend druk. Het zijn verder echte buitenkinderen, die van water, zand en modder houden. Vies worden vinden ze helemaal niet erg. Luid en duidelijk kunnen ze hun wil verkondigen. Ze blijven verder redelijk kalm bij de uitbarstingen van anderen en trekken zich weinig aan van kritiek. Op de basisschool hebben ze een groeiende vriendenkring die met bewondering tegen hen opkijkt. Kunnen met veel verschillende kinderen opschieten, omdat ze grappig en gemakkelijk zijn en graag overal aan meedoen. Ze zijn dol op verschillende teamsporten. Maar ze willen zich niet te lang op iets vastleggen, omdat ze snel rusteloos worden. Zijn vaak de clown van de klas. Sterke kanten enthousiast, energiek, expressief, flexibel Valkuilen door enthousiasme soms te ruw, impulsief, ongeduldig als hij moet wachten, vergeetachtig als het gaat om klusjes Opvoed tips
Zoek voortdurend een uitlaatklep voor z’n enorme energie, ga naar de speeltuin en zorg dat hij moe wordt! Maak je huis kindveilig, kruip over de grond en haal alle gevaarlijke en aantrekkelijke voorwerpen weg, Bewaar je geduld met hun eindeloze vragen en gekwebbel, trek je terug voor wat rust, maar wek niet de indruk dat de manier waarop hij de wereld ziet ergerlijk is, Stel erg duidelijke grenzen, zeg het niet alleen, maar laat zien wat je bedoelt, Straf consequent, zeg wat je meent, meen wat je zegt, Snelle reacties en logische straffen zijn belangrijker dan woorden, Wees realistisch oer orde en netheid en berg breekbare spulletjes extra op zolang je kind nog klein is, Wees een voorbeeld van geduld, delen en onderhandelen, Maak een spelletje van huishoudelijke karweitjes, Gebruik plezier als wapen, beloon initiatief of betrouwbaarheid

Je kind is een ontdekkingsreiziger
Echt buitenkinderen die graag op klimrekken, glijbanen en schommels spelen. Sommigen houden van voorlezen, maar in een boek kijken ze veel liever naar gedetailleerde tekeningen. Vaak kunnen ze ontzettend goed imiteren, vooral gelaatsuitdrukkingen en lichaamsbewegingen. Goed geheugen voor details en ze kunnen heel goed verhaaltjes en liedjes onthouden. Meestal houden ze zich aan de regels, zodra ze die begrijpen. De emoties van anderen laten hen meestal onberoerd. Als een ander kind overstuur is, reageren ze eerder nieuwsgierig dan bezorgd. Sommige hebben op de basisschool problemen met regels en eisen, werken vaak liever alleen dan in groepjes en hebben moeite met lang stilzitten. Het leukste van school vinden ze vaak de pauze. Praktijkoefeningen en excursies, daar zijn ze dol op. Vaak zijn ze goed in rekenen, maar hebben weinig belangstelling voor lezen en opstellen schrijven. Worden het meest gemotiveerd en leren het best als ze de leerstof echt in praktijk kunnen brengen. Houden van lichaamsbeweging en willen altijd bewijzen dat ze ergens goed in zijn.
Sterke kanten Onafhankelijk en wilskrachtig, Niet onder de indruk van gezag, Nonchalant, Heel royaal Valkuilen Gereserveerd, Vindt het soms moeilijk om tactvol te zijn, Moeite om gestructureerd te blijven Opvoed tips Geef geen vermaningen of preken, hou het kort en krachtig, Hou ‘m in de gaten, maar geef wel de ruimte, Zorg voor genoeg stimulans, vooral alledaagse voorwerpen die ze kunnen verkennen, Wijs hen niet in het openbaar terecht, ze houden niet van aandacht, Respecteer hun privacy en hun behoefte in hun eentje te spelen, Toon wat je uitlegt: laat zien hoe je iets breekbaars aanraakt, in plaats van het simpelweg te verbieden, Luister goed; leg je werk neer en geef ‘m alle aandacht, anders mis je belangrijke informatie, Moedig aan om dingen zelf te doen, bijvoorbeeld aankleden en eten, Beschrijf duidelijk wat je aan gedrag verwacht, Dat ze niet aanhankelijk zijn, betekent niet dat ze niet om je geven, bezorg hun geen schuldgevoel doordat ze zich niet openlijk uiten, Vraag beknopt en helder om informatie (laat hen opnoemen welke drie dingen van een feest ze het leukst vonden)

Je kind is een allemansvriend
Deze kinderen zijn altijd lief voor andere kinderen; er mogen altijd kinderen meespelen. Ze zijn gevoelig voor de emoties van anderen en worden onrustig van ruzie of spanning. Net als van gemene of pesterige kinderen. Zodra ze echt kunnen praten, leveren ze voortdurend commentaar op alles wat ze zien, stellen honderden vragen en wachten nooit op een antwoord voor de volgende vraag alweer komt. Supernieuwsgierig dus. Ook zoeken ze graag iets uit, maar zonder daarbij rustig stil te zitten. Als ze eindelijk naar school mogen, verheugen ze zich op nieuwe ervaringen en nieuwe vriendjes. Ze genieten van alle drukte op de basisschool en kunnen goed opschieten met hun klasgenootjes en zijn de lievelingetjes van de juf. Ze zijn vaak kunstzinnig, tekenen, en verven graag, houden van cadeautjes maken voor anderen. Uitgesproken voorkeur voor kleur, smaak, temperatuur van het eten. Ze genieten van muziek en uitjes, houden van sport en vooral van de actie en relaties binnen de ploeg, lenig en goed gecoördineerd. Sterke kanten enthousiast, energiek, expressief, flexibel Valkuilen door enthousiasme soms te ruw, impulsief, ongeduldig als hij moet wachten, vergeetachtig als het gaat om klusjes Opvoed tips Zorg voor genoeg uitdagingen en mogelijkheden hun enorme energie af te reageren, Accepteer dat ze lichamelijk voorlopen op anderen (mogelijk zelfs op jou!). Leer ‘m zijn grenzen kennen (laat ‘m bijvoorbeeld eerst controleren of de boom sterk genoeg is, voordat hij erin klimt) Praat veel; leg uit dat je rust nodig hebt als je even pauze wilt. Het ligt niet aan hem, Voorkom wangedrag door afleiding; laat ‘m helpen of plan iets leuks, Laat zien hoe je iets breekbaars moet vasthouden, Geef heel duidelijke opdrachten, laat zoveel mogelijk zien wat je bedoelt, Accepteer de behoefte aan lichamelijke activiteit, hij kan maar een paar minuten stilzitten, Zorg voor tastbare beloningen; vrijheid, geld, leuke uitjes, traktaties, Accepteer z’n emoties en af toe z’n wrok, steun z’n behoefte z’n emoties onder vier ogen te uiten, Omhels en kus ‘m veel, Zorg voor snelle en directe straf, als dat nodig is en haal de verleiding weg, Speel mee, wees spontaan en zorg voor verrassingen, Ontdek door hem de schoonheid en het plezier van alledaagse dingen, Lach veel en herhaal dat je van hem houdt

Je kind is een vrijbuiter
Deze kinderen houden van tekenen, verven en kleien. Ze kunnen zich al spelend erg vies maken, waar ze zich niet druk over maken. Het zijn echt vrije geesten die genieten van elk moment. Ze voelen zich thuis in hun lichaam en houden van modder, water, zand. Hebben oog voor haarspeldjes, kleding. Op school zijn ze graag aardig voor anderen, ze delen hun emoties met mensen die ze vertrouwen, mits ze niet bang of erg gekwetst zijn. Zelfs bij sport gaat het niet om het winnen, de gezelligheid is veel belangrijker. Geven complimentjes aan anderen. Ze willen de goedkeuring van anderen en proberen die vooral te krijgen met rustige en attente gebaren of door hun liefste bezittingen te delen. Deze kinderen zijn motorisch heel sterk en hebben een goed evenwicht. Sterke kanten nieuwsgierig, gevoelig, niet bang voor nieuwe situaties Valkuilen impulsief, soms onvoorzichtig met spullen, kan snel overstuur raken als iemand die hij niet aardig vindt te dichtbij komt Opvoed tips Bied hem veel zintuiglijk speelgoed aan; water, modder, zand, Zorg voor creatieve materialen, moedig experimenten aan en bewonder hun creaties, Zorg voor veel lichamelijk contact, Confronteer ‘m met verschillende soorten muziek, en laat hem zelf muziek maken, Praat zacht en liefdevol; kijk hem aan en luister aandachtig naar z’n woorden, Wees duidelijk in je opdrachten, laat zoveel mogelijk zien wat je bedoelt en wijs grenzen concreet aan, Maak je huis extra kindveilig, dit vanwege zijn ontdekkingsdrang, Steun z’n emoties en laat die op hun eigen manier en tijd tot uiting komen, Verklaar de achtergrond van ruzies, negeer dit niet, Wees een voorbeeld van assertiviteit en laat hem dit in een veilige omgeving oefenen

Nieuwsgierig hoe dit nu toe te passen is in jouw gezin? Neem contact op met Leef je Passie.