Lichaamsgerichte Psychotherapie

Dit is woord een overkoepelend begrip voor verschillende behandelingsvormen die als uitgangspunt hebben dat het menselijk lichaam, gedachten, emoties en gevoelens samenhangen en dat er door deze samenhang wegen bestaan om het welbevinden van de mens te verbeteren.

Waarom lichaamsgerichte therapie
Met lichaamsgerichte psychotherapie werk je op het snijvlak van psychologen, fysiotherapeuten en sociaal werkers met een holistische blik op gezondheid. Dat betekent in normaal Nederlands dat ik bij jouw klachten niet alleen kijk naar je lichaam, maar ook naar je gedachten, je emoties, je gedrag en je omgeving. Alles hangt immers met elkaar samen. Ik kijk dus naar jou als mens in jouw context.

Een lichaamsgericht psychotherapeut ziet het lichaam en de psyche als onlosmakelijk met elkaar verbonden. ‘Ergens buikpijn van krijgen’, ‘een brok in je keel hebben’. Doorgaans komen te lang aanhoudende emotionele problemen via het lichaam tot uiting. Lichaamsgerichte psychotherapie is niet alleen therapie, maar ook zelfontwikkeling en zelfontplooiing stimuleren.

Wist je bijvoorbeeld dat trauma’s zich in het lichaam opslaan? Het kan zijn dat gebeurtenissen en emoties van jaren geleden zich nog ergens in jouw lichaam aanwezig zijn. Zoogdieren proberen trauma’s letterlijk van zich af kunnen schudden en zo uit het lichaam te verwijderen. Mensen houden trauma’s vaak vast met alle nare gevolgen van dien. Trauma’s kunnen o.a. zorgen voor een laag zelfbeeld, angstproblematieken en problemen in relaties. Psychische of psychosomatische aandoeningen, problemen en stoornissen, zoals angsten, depressies en verslavingsproblemen. Ook bij stress of een burn-out kan lichaamsgerichte psychosociale therapie zijn vruchten afwerpen en kan je helpen trauma’s uit je systeem te verwijderen om zo de weg vrij te maken om je lichaam en geest de impulsen richting gezondheid te laten maken. Zo leid je lichaam jou naar een leven met meer evenwicht, gezondheid, voldoening en zingeving.

Redenen om naar een lichaamsgericht therapeut te gaan zijn bijvoorbeeld je behoefte aan meer authenticiteit, autonomie, levenslust, bevredigende relaties en bezigheden waar je hart naar uitgaat. De behoeften kunnen verhinderd worden door te sterke beperkende overtuigingen, onverwerkt trauma, onveilige gehechtheid patronen, het verlies van effectief contact met je lichaam, SOLK, emotionele of fysieke klachten. Deze zijn ooit ontstaan zijn als verdediging tegen emotionele en/of fysieke kwetsing, maar beperken je nu om een bevredigend en zinvol leven te leiden.

Filosofie en achtergrond van lichaamsgerichte psychotherapie
Deze therapievorm werkt vanuit een holistisch mensbeeld en heeft de intentie om bij te dragen aan je gezondheid op zowel lichamelijk, emotioneel, mentaal, spiritueel als sociaal niveau. De therapeutische relatie tussen jou als cliënt en je therapeut speelt hierbij een belangrijke rol. Uitgangspunt is dat je lichaam je gehele persoon reflecteert en dat er een wisselwerking bestaat tussen je lichaam en geest. De Reichiaanse visie is een vorm van psychotherapie waarbij het lichaam en de beleving centraal staan. Het benadert de mens als een eenheid van lichaam, geest en ziel en gebruikt directe, intensieve en diepgaande methoden die op deze aspecten inwerken. Ook worden nieuwe inzichten, onderzoeksresultaten en toepassingsvormen vanuit het veld van de psychologie, interpersoonlijke neurobiologie en het gehechtheidsonderzoek doorlopend geïntegreerd.

Hoe gaat de behandeling in zijn werk?
Lichaamsgerichte psychotherapie is een ervaringsgerichte psychotherapie waarin je geholpen wordt om in contact te komen met diepere lagen van je (lichaams)bewustzijn. Je kunt dan ontdekken wat er nodig is om weer een vol en bevredigend leven te leiden in contact met je lichaam, andere mensen en je omgeving. Je lichaam is een zeer wijs organisme, dat in een ontspannen staat door middel van verschillende processen en impulsen richting evenwicht en gezondheid beweegt. In het geval van beperkende overtuigingen, trauma of onveilige gehechtheid patronen houd je echter onbewust je lichaam tegen deze impulsen richting gezondheid te maken. Je richt binnen de therapie je aandacht op wat er in je lichaam en geest te ervaren is en welke verbanden er zijn. Contact maken met de taal van je lichaam (opgeslagen lichaams-herinneringen in het impliciete geheugen) is een zeer effectieve manier om te weten wat er nu echt aan de hand is. Je hoofd heeft namelijk de neiging dingen complexer te maken dan dat ze in werkelijkheid zijn, en heeft patronen ontwikkeld die je afhouden van ongewenste gevoelens en bewegingen. In de therapie maken we de weg weer vrij om je lichaam en geest de impulsen richting gezondheid te laten maken. Zo leidt je lichaam jou naar een leven met meer evenwicht, gezondheid, voldoening en zingeving.

Interventies die o.a. bij Leef je Passie worden ingezet zijn:
Lichaamsgerichte psychotherapie is een verzamelnaam voor o.a. integratie bewegingstherapie, EFT, NEI, bio-energetica en postural integrationHet doel van de therapie is om de problemen en  klachten (sterk) te verminderen en gaat meestal gepaard met therapeutische gesprekken.

Naast de Reichiaanse visie wordt eveneens de Jungiaanse tekst gehanteerd; ‘Wie naar buiten kijkt, droomt. Wie naar binnen kijkt ontwaakt’, waarbij jouw buitenwereld enkel als een reflectie wordt gezien van je binnenwereld. Jouw bewustzijn. Wat betekent dat hoe gelukkiger jij je van binnen voelt, hoe meer je het geluk zult zien in de wereld om je heen. Neville Goddard zij hierover; ’De verwarring waar we als mens onder lijden is dat we ons zelfconcept laten bepalen door onze reactie op de ervaringswereld, i.p.v. een ervaringswereld te manifesteren op basis van wie we echt zijn’. Dus hoe meer je leert luisteren naar je innerlijke wereld, hoe krachtiger het zelfhelend vermogen van je lichaam is.

Bron: CAT en RBCZ

Wil je hier meer van weten, dan vraag een gratis telefoongesprek aan of maak meteen een afspraak voor een behandeling.

maak afspraak

Indien aanvullend verzekerd wordt een gedeelte van het bedrag vergoed.