Meldcode kindermishandeling

Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling

Leef je Passie werkt met de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling

In de Wet meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling is vastgelegd dat elke organisatie die werkt met volwassenen en kinderen moet werken met een meldcode. De wet is in 2013 ingevoerd en geldt voor de sectoren gezondheidszorg, onderwijs, kinderopvang, maatschappelijke ondersteuning, jeugdzorg en justitie.

Als ik in mijn praktijk een vermoeden heb van huiselijk geweld of kindermishandeling volgt Leef je Passie de voor de meldcode verplichte vijf stappen:

1. We brengen eerst de signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling in kaart. Dat betekent dat wij aantekeningen zullen maken in het dossier.

2. We overleggen met collega’s. Zo nodig ook met Veilig Thuis, het Advies- en Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling of met een letseldeskundige.

3. We voeren een gesprek met de cliënt of met de ouders.

4. We wegen de aard en ernst van het huiselijk geweld of de kindermishandeling. Eventueel overleggen we met Veilig Thuis.

5. We beslissen: hulp organiseren of melden.

Meer informatie over de wet Meldcode kunt u vinden op: meldcode.nl: de website van de Rijksoverheid met alle informatie over de meldcode.

Inspectie voor de Gezondheidszorg: de Inspectie voor de Gezondheidszorg ziet toe op het gebruik van de meldcode in zorgorganisaties. Op de website staan rapporten van onderzoeken naar het gebruik van de meldcode binnen verschillende organisaties.

Contact met Veilig Thuis Heerlen
Iedereen die direct of indirect te maken heeft met een onveilige situatie in huiselijke kring kan dit melden bij Veilig Thuis. Ook voor advies en ondersteuning over een zorgelijke situatie, kunt u terecht bij Veilig Thuis. Dit kan 7 dagen per week, 24 uur per dag.

Telefonisch contact

  • Bij twijfel of zorgen, bel T 0800 2000 (gratis).
    Let op: Van maandag tot en met vrijdag tussen 22:00 en 8:30 uur, in het weekend en op feestdagen is Veilig Thuis enkel voor spoedsituaties bereikbaar.
  • Bij direct gevaar, bel 112.
  • Vanuit het buitenland kunt u bellen naar T +31 703119007 (niet gratis).
    Als u dit nummer belt bent u verbonden met het landelijke bandje van Veilig Thuis, waar u de regio kan inspreken om doorverbonden te worden met Veilig Thuis Zuid-Limburg.

Schriftelijk contact
U kunt ons voor vragen of overleg ook schriftelijk benaderen. Vul hiervoor onderstaand contactformulier in of schrijf een e-mail of brief en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

Ons postadres
Veilig Thuis Zuid Limburg
Postbus 33
6400 AA Heerlen

Via e-mail
[email protected]