BRON code

De Bron-Code is ontworpen om specifieke programma’s, herinneringen en conditioneringen te wissen die je vasthouden in een verkeerde realiteit omtrent wie je werkelijk beDeze werkelijkheden, die in feite zelfontworpen of aangenomen illusies zijn, lijken heel echt en kunnen erg belastend werken op je totale zijn. De Bron-code is alleen verkrijgbaar inclusief workshop/opleiding waarbij je in korte tijd leert te werken tot op cel en zielniveau teneinde deze belastende conditioneringen uit het systeem te verwijderen.

De Bron-Code kent vijf programma’s die op diep niveau werken:

Programma 1 zorgt ervoor dat belastende herinneringen worden gewist, die je mee hebt genomen uit andere ervaringen (je kunt dit vorige levens noemen of ervaringen die in de parallelle werelden plaats vinden).

Programma 2 zorgt ervoor dat belastende ervaringen en herinneringen worden gewist, die komen van je ouders en de familiepatronen via genetische coderingen en overgeërfde conditioneringen.

Programma 3 zorgt ervoor dat belastende ervaringen en herinneringen worden gewist, die komen uit beladen situaties in dit leven.

Programma 4 zorgt ervoor dat de aardse opdracht weer volledig in harmonie komt met je zieleopdracht.

Programma 5 zorgt ervoor dat de trillingsfrequentie van het hart omhoog gaat en wordt afgestemd en geijkt op de huidige frequentie van de Aarde en de 5de dimensie. Leven vanuit je hart.

De Bron-Code werkt op het totale energieveld, de universele blauwdruk, aangestuurd en geleid door de therapeut.

De Matrix van de Bron-Code helpt de therapeut om oude herinneringen uit het systeem van de cliënt te halen, waardoor het DNA weer overeenkomstig de goddelijke blauwdruk kan gaan werken.

De getalsymbolieken van de Bron-Code in combinatie met de kristallen in de armleuningen hebben een harmoniserende en vitaliserende werking op de chakra’s, de organen, de meridianen en het endocriene stelsel.

De Matrix van de Bron-Code kan doordringen tot in de verste hoeken van het bewustzijn en het onderbewustzijn en daardoor kan fysieke en psychische belasting tot op cel- en zielsniveau worden aangepakt.

Onder leiding en sturing van de therapeut zet de Bron-Code het fysieke systeem en de etherische lichamen (de aura) aan tot het direct lozen van afvalstoffen en emotionele ballast. Ook worden belastende herinneringen uit het verleden of parallelle levens (het zogenaamde karma) getransmuteerd.

De Bron-Code transmuteert en transformeert de belastende substanties die de ruimtes vullen tussen de elektronen van het lichaam en de fijne stoffelijke energieën van de aura,, waardoor we niet op onze eigen ‘trilling’ resoneren. In een gezond lichaam vibreren de elektronen en atomen met een bepaalde lichtkracht en snelheid. Wanneer dit vertraagd wordt door verkeerde energieën en/of gevoelens ontstaat disharmonie en ziekte.

Niemand anders kan met deze Bron-Code werken, hij wordt speciaal op de trilling van de therapeut afgestemd. Met de Bron-Code werk je met gerichte energie/programma’s om oude trauma’s en belastende herinneringen te verwijderen. De Bron-Code daarentegen werkt samen met de therapeut om specifieke belastende informatie te wissen tot op celniveau.

Deze stoel wordt na frequent gebruik van de URIM Code stoel ingezet en helpt bij het doorbreken van patronen die je tegenhouden in je unieke zelf te stappen en je passie te leven. Belastende herinneringen worden gewist, die je hebt meegenomen uit andere ervaringen, je ouders, de familiepatronen of opgedane trauma’s en brengt je terug naar je authentieke kracht en zorgt daarnaast ervoor dat jouw hartfrequentie sterk geactiveerd wordt.

Meer info of willen ervaren?

maak afspraak

Indien aanvullend verzekerd wordt een gedeelte van het bedrag vergoed.