DILTS

Het model van DILTS gaat er van uit dat veranderen tot stand komt door middel van leren. Hoe hoger het niveau van experimenteren en uitdagen, hoe meer je tot de kern komt en hoe sterker de ontwikkeling die je doormaakt welke op verschillende niveaus kan plaatsvinden. Het veranderen van iets op een hoger niveau zal onvermijdelijk dingen veranderen op lagere niveaus, maar dit hoeft niet omgekeerd het geval te zijn. Als je vast blijft zitten in een bepaald denkniveau kan een probleem volkomen onoplosbaar lijken, maar met de juiste vragen en handvatten kan je leren er anders naar te kijken en mee om gaan.

Meer info of willen ervaren? Neem contact op met Leef je Passie.