Multidisciplinaire E.E.N.® Therapie

In de wereld zijn er drie geneeskundige systemen: De Oosterse geneeskunde, de traditionele Chinese geneeskunde en de Westerse reguliere geneeskunde en natuurgeneeskunde. De betekenis van het woord eclectisch is “uit alle systemen het beste halen en er tevens de Eenheid in zien”. De Multidisciplinaire E.E.N.® therapeuten hebben een opleiding genoten waar het beste uit de diverse geneeskundige systemen is gedoceerd.

De Multidisciplinaire E.E.N.® therapeut werkt vanuit de energie en de stof en geeft een symptomatische -op menselijke maat gesneden- behandeling, terwijl de oorzaak wordt gezocht op het niveau van bewustzijn, het energetisch en fysieke lichaam. Multidisciplinaire E.E.N.® therapie is een vorm van lichaamsgerichte psychotherapie, die zich richt op het in balans brengen van lichaam, geest en bewustzijn. Het is een holistische geneeswijze die zowel als op zichzelf staande therapie, als in aanvulling op de reguliere geneeswijzen kan worden ingezet.

De behandeling is een causaal gerichte therapie. Er wordt een holistische diagnose gesteld via een uitgebreide anamnese, kinesiologische testen,  polsdiagnostiek en psychonomie. Binnen de Multidisciplinaire E.E.N.® Therapie wordt er gebruik gemaakt van diverse therapieën. De therapie bestaat verder uit het behandelen van voedingsintoleranties, drainageproblemen, fysieke verstoringen en toxinebelasting. Er wordt gewerkt met thematherapie, de kracht van vergeving, regressietherapie, psychosociale therapie, ademhalingstechnieken, endocrinologie en handreflexzone therapie.

Doel van de therapie
Het in balans brengen van lichaam, geest en persoonlijkheid, het immuunsysteem en zelfherstel zoveel mogelijk stimuleren, zodat de cliënt in harmonie komt met zichzelf en zijn omgeving. Daarnaast is de behandeling harmoniserend en vitaliserend, met als doel totaalbalans..

Gebruik van natuurlijke geneesmiddelen
De Multidiciplinair E.E.N.® therapeut kan verschillende middelen inzetten die ondersteunend werken om het evenwicht te herstellen en lichaam en geest in harmonie te brengen, dit zijn de volgende middelen:

–    (klassieke) Homeopathie
–    Het SanoConcept
–    Schüssler celzouten
–    Lithotherapie
–    E.E.N.® energetica
–    Orthomoleculaire therapie
–    Aromatherapie
–    Bachbloesems

Gebruik van hulpmiddelen
Afhankelijk van de holistische diagnose kunnen verschillende hulpmiddelen worden ingezet zoals diëten en voedingsadviezen, tuina, reflexologie, endocrinologie, ademhalingstherapie, psychosociale therapie, regressietherapie etc.
Bij afsluiting van het consult wordt er ter ondersteuning van de therapie een persoonlijk advies meegegeven zoals oefeningen en ondersteunende middelen, zodat de cliënt zelf actief betrokken wordt bij het helingsproces.

Indicatie en contra-indicatie
Indicatie: De Multidisciplinaire E.E.N.® therapie kan in alle leeftijdsfasen worden ingezet en is een op zichzelf staande therapie, maar kan ook ter ondersteuning en aanvullend worden ingezet naast een reguliere behandeling.

Contra-indicatie: De therapie wordt niet toegepast bij sommige lichamelijke symptomen en psychische stoornissen. In dit geval zal de Multidisciplinaire E.E.N.® therapeut doorverwijzen naar de reguliere hulpverlening.

Onderzoek en resultaten
De resultaten worden systematisch per cliënt bijgehouden. Met behulp van diverse onderzoeksmethoden, statistiek en evaluaties wordt het effect en de kwaliteit van de therapie gemonitord.

Meer info of willen ervaren?
maak afspraak