EMBTest

Waarom een bloedtest?
Meten is weten. Met een energetisch morfologische bloedtest kan je inzichtelijk krijgen wat mogelijk de onderliggende oorzaak is van jouw gezondheidsklachten en geeft meteen een algehele gezondheidscheck. De EMBTest is een energetische test, niet vergelijkbaar met de bloedtest in de reguliere zorg en niet wetenschappelijk onderbouwd.

Wat voor een soort informatie krijg je dan vanuit de EMBTest?
Bij Leef je Passie gaat het altijd over BEWUSTWORDING. Wanneer je inzichten hebt over hoe en waarom jouw lichaam en geest verandert, met welke natuurlijke doelen, ben je beter in staat om de juiste keuzes te maken m.b.t. je gezondheidsvragen. Leef je Passie biedt geen oplossingen voor welk ziekteproces dan ook, maar kan je makkelijker inzichten geven via o.a. de EMBTest®. Ik kan je dan gerichter adviseren, waaraan je kunt werken om ervoor te zorgen, dat je jezelf beter bij jezelf voelt, zowel op lichamelijk als geestelijk vlak.

De EMBTest vergaart informatie over de oorzaak van de disbalans in het lichaam en leven in plaats van het verhelpen van het huidige probleem. De EMBTest® kan deze informatie vergaren, omdat alle cellen in het lichaam een cel-eigen energetische waarde (trilling) hebben. Deze energetische waarden worden via resonantie gemeten waarna een totaaloverzicht van de fysieke en mentale gezondheid zichtbaar wordt. Het apparaat zendt een orgaan specifieke trilling uit en ontvangt deze terug van het orgaan. Het verschil tussen het gezonden en ontvangen signaal wordt omgezet, waarna duidelijk te zien is hoeveel functieverlies er in een bepaalde cel is ontstaan. Bloed bevat ook energie in de vorm van trillingen oftewel waarde en kan dus prima gebruikt worden voor deze meting, want ons lichaam geeft op energetisch trillingsniveau aan wat er nodig is om weer in balans te komen.

Wat wordt bedoeld met energetische metingen?
Alles is ‘energie’, volgens Albert Einstein. Energie bestaat uit de capaciteit om in actie te komen, te kunnen bewegen, maar ook om te kunnen denken, emoties te vertonen, te voelen, de elektronen in je lichaam aan te sturen en verschillend van grootte en soort onder te verdelen in kinetische oftewel bewegingsenergie of potentiële energie oftewel de verzamelnaam van alle energiesoorten die omgezet kunnen worden in kinetische energie. Denk aan Einsteins beroemde vergelijking E=mc2, waarmee hij aangeeft dat massa (materie) naar energie kan worden omgerekend en vice versa. Hierin staat E voor de energie, m voor de massa en c voor de lichtsnelheid. c is een heel groot getal, c2 is dus nog veel groter. Als je naar de formule kijkt, wil dit zeggen dat een klein beetje massa in veel energie kan omgezet worden, en dat je veel energie nodig hebt om een klein beetje massa te krijgen. Er is aangetoond dat materie een energetische en informationele inhoud heeft. Het energetische gehalte van materie was heel goed te zien aan de vernietigende kracht van de atoombom. Het informationele gehalte van de materie is datgene wat de chemisch processen stuurt. We kunnen goed zien dat informationele energetische informatie de materie en chemische processen aanstuurt.

Informatie stuurt materieel verlopende processen en de kracht door de energie zorgt voor de veranderingen. Het menselijk lichaam is zowel materie als energie. Het levert energie en neemt energie op. Het wordt door opgenomen informatie gestuurd en stuurt op zijn beurt zijn omgeving door de afgifte van informatie. Dit is een dynamisch proces. Het menselijk lichaam levert energie en neemt energie. We hebben een soort van trilling spectrum om ons heen. Daardoor zijn gezondheid en ziekte in essentie afhankelijk van de lichaamsenergie en informatie van het lichaam en zijn omgeving. Deze zijn energetisch te meten en kunnen ook als zodanig worden behandeld in het elektromagnetisch veld via o.a. Raymedy, NES, iTOVi, Recure en EMBTest.

Alle ziekten en voorstadia hebben een trilling die een bepaalde frequentie veroorzaakt of begeleidt. Pathologische frequenties verstoren de natuurlijke levensprocessen en cadans van het lichaam. Het lichaam wordt ziek als het uit evenwicht is en zelf niet meer in balans kan komen. De EMBTest kan dit meten via hematologisch bloedonderzoek, levend bloedonderzoek en energetisch bloedonderzoek. Zij gebruiken energetische geneeskunde en klinisch verhaal om zo een protocol en beleid te maken en de cliënt te helpen. Materie en energie wordt zo gecombineerd. 

Hoe gaat de EMB test in zijn werk?
Door onze bloedvaten stroomt het bloed dagelijks 7.000 keer rond met een hele waardevolle lading met informatie voor je lichaam, waaronder zuurstof, voedingsbestanddelen en afvalstoffen van orgaan tot orgaan en van cel naar cel.

Via een prik in je vinger is bloedonderzoek mogelijk is die diverse belastingen kan aantonen in het lab waar het bloed naar toe wordt gestuurd. Denk hierbij aan basis hematologisch onderzoek, microscopisch bloedonderzoek, status vitaminen, mineralen, hormonen, neurotransmitters, stressparameters, meridianen, status darmen, pancreas, schildklier, bijnieren, energetische pathogene belasting en blokkades, pni-verstoring, algemene en voedselintoleranties.

Waarom maar een paar bloeddruppels nodig?
Deze EMB test een heel ander soort analyse is dan degene in de reguliere zorg. Daarnaast heb je regulier voor elke bepaling een ander buisje nodig, omdat alles apart wordt verwerkt. En als ze cellen willen isoleren heb je al gauw veel meer nodig. Voor een onderzoek kan het dan bijvoorbeeld voorkomen dat voor meerdere bepalingen meerdere cellen isoleren dienen te worden en 8 buisjes nodig zijn. Dat heb je allemaal niet met deze manier van analyseren. Bij de EMBTest heb je voldoende aan een paar druppels bloed

Vervolg
Zodra ik de bloeduitslag binnen heb maken we een afspraak voor een vervolg consult. Dit kan twee tot drie weken duren. In die tussentijd heb je mogelijk al huiswerk meegekregen n.a.v. de andere onderzoeken die we hebben gedaan. Met de gegevens die uit de bloedtest naar voren komen, ons gesprek, vragenlijst, tussentijds huiswerk en de metingen ontstaat een volledig plan van aanpak. Met dit plan van aanpak weet je precies wat je kunt doen om jouw gezondheid te verbeteren. In onze vervolg consulten, kijken we samen welke stappen we nog moeten zetten en waar we moeten aanpassen op een manier die helemaal bij jou past.

Belangrijk is wel dat je hier dan ook echt zelf thuis en op je werk mee aan de slag wilt gaan, want ik kan het alleen maar voor je uitzoeken, je bewust maken, behandelen met de Raymedy, NES en Recure, huiswerk meegeven en je adviseren. Het thuis uitvoeren en jouw eigen gekozen nieuwe leefstijl aanhouden, dat doe je zelf. Mijn taak is het je te leren anders met bepaalde zaken om te gaan en je tips te geven, zodat je jezelf moeiteloos aan je – in overleg met mij – eigen op maat gemaakte plan van aanpak kunt houden.

Daarnaast kan je mij altijd via app vragen stellen. Ik weet dat de echte vragen pas komen als je thuis bent en de boel aan het verwerken bent. Bij mij kan je altijd even appen met een vraag en dan antwoord ik ‘m met liefde. Gewoon, bij de prijs in.

Ook ben ik flexibel in de manier waarop we bij elkaar komen. De afspraken kunnen zowel online als offline plaatsvinden.

Wat haal je uit deze onderzoeken en de behandeling?
N.a.v. deze emb test, metingen en behandelingen:
– Merk je verschil in je geestelijke en fysieke gezondheid.

– Weet je wat je moet doen om jouw gezondheidsklachten vanuit de oorzaak aan te pakken.
– Heb je weer de energie om de dingen te doen die je graag wilt doen.
– Voel  je je fitter, gezonder en gelukkiger.

Griepverschijnselen en toch een bloedtest?
Bloedtesten kan veilig in de praktijk met handschoenen, mondkapjes en plexiglas.

Heb je griepverschijnselen, dan is het beter dat ik je de kit doorstuur of door de brievenbus doe en je online assisteer bij het zelf prikken, invullen van het formulier en hoe alles te versturen. In de kit zit alles wat je nodig hebt.

Wil je hiermee aan de slag? Vraag een consult aan.

maak afspraak

Indien aanvullend verzekerd wordt een gedeelte van het bedrag vergoed.

Opbouw consult lichaamsgerichte psychotherapie bij EMB
Intake en bespreking uitslag vragenlijsten, invullen aanvraag EMB, prikken en opsturen naar het lab en analyse uitwerken, uitleg uitslag bloedtest en eventueel andere vragenlijsten, inzichten, advies en behandelplan

Ik werk met meerdere methodieken om je ook echt daadwerkelijk op weg te helpen naar de gewenste leefstijl.