EMDR 2.0.

Eye Movement Desensitization and Reprocessing techniek wordt kortweg EMDR genoemd.
EMDR helpt je om nare ervaringen te verwerken deze op verantwoorde en veilige manier ‘onder ogen te zien’ en los te koppelen.

Bepaalde gebeurtenissen kunnen diep ingrijpen in jouw leven. Soms kan je de ervaring op eigen kracht verwerken en soms ontwikkel je psychische of fysieke klachten. Vaak gaat het om herinneringen aan de schokkende gebeurtenis die zich blijven opdringen. Andere klachten die vaak voorkomen zijn schrik- en vermijdingsreacties. Naast PTTS, paniekaanvallen, of OCD kan een conversiestoornis optreden. Bij een conversiestoornis ontwikkel je een klacht welke niet kan worden verklaard door een neurologische of nadere medische aandoening. In de praktijk gaat ongeveer 50% over een loopstoornis, veroorzaakt door een slappe, dan wel (spastische) verlamming van de benen, spierzwakte, door een tremor, een stoornis in het gevoel, ataxie en soms door duizeligheid. De symptomen ontwikkelen zich meestal snel als reactie op een stressvolle situatie. Onbewust wordt de mentale stress omgezet in een fysiek symptoom. Dergelijke stressvolle situaties kunnen leiden tot functiestoornissen. Een conversie kan geleidelijk ontstaan, of acuut optreden, zonder waarschuwing vooraf.

Bij Leef je Passie wordt bovenstaande aangepakt volgens een bepaald protocol met de Raymedy. Dit protocol wordt eveneens gebruikt om trauma’s opgedaan in het Jappenkamp te neutraliseren.

Wil je aan de slag met EMDR 2.0. maak dan een afspraak.