Homeopathie

Een consult is altijd maatwerk. Ieder mens is anders en reageert weer anders op een situatie. Daarbij komt dat op homeopathisch gebied duizenden middelen bestaan om je van een klacht af te helpen. Welk middel het beste bij jou past wordt op twee manieren uitgezocht. Door het in kaart brengen van de klachten en het uitzoeken welk middel het beste reageert op de klachten die je hebt. Het uittesten van de primaire klacht en de mogelijke middelen die de klacht kunnen verlichten of wegnemen. Hierdoor kan het voorkomen dat in het eerste consult alleen vragen dienen te worden beantwoord. Het aantal consulten is afhankelijk van de klachten en of deze chronisch zijn of acuut.

Na de inname van het middel volgt een consult om de werking van het middel in kaart te brengen. Misschien verergeren de klachten in het begin juist (dit is gunstig!), om daarna te verbeteren. Heb je tijdens het innemen van het middel vragen kan je deze altijd naar mij sms’n en ik beantwoord ze z.s.m..

Na ongeveer 6 tot 8 weken volgt dan een mini-consult, waarbij de werking van het middel wordt gecontroleerd en of bijsturing nodig is.

Meer info of een afspraak maken? Neem dan contact op.

maak afspraak

Indien aanvullend verzekerd wordt een gedeelte van het bedrag vergoed.