Mediation

Mediation is een vorm van conflictbemiddeling. Leef je Passie gaat samen met jou en de andere partij het gesprek aan via geweldloze communicatie en gemotiveerde gespreksvoering m.b.t. het probleem.

Leef je Passie bemiddelt enkel bij conflicten op de werkvloer of in de privé-sfeer.

Leef je Passie begeleidt het gesprek en oordeelt niet, maar helpt om te komen tot een oplossing voor de situatie. De uitkomst moet voor alle partijen aanvaardbaar zijn. De mediator is onafhankelijk en heeft het vertrouwen van beide partijen.

Deelname aan mediation is vrijwillig, maar niet vrijblijvend. Van beide partijen wordt verwacht dat ze naar een oplossing toe willen werken. Iedereen die bij de mediation aanwezig is, moet vertrouwelijk omgaan met de inhoud van de onderhandelingen. De afspraken komen op papier te staan en worden ondertekend, zodat iedereen weet wat is afgesproken en waar ze zich aan willen confirmeren.

Meer info of meteen hulp? Neem contact op met Leef je Passie.