SOLK

De term Somatisch Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten (SOLK) zal in de komende jaren worden vervangen door de term Aanhoudende Lichamelijke Klachten (ALK).

Er is sprake van SOLK

  • als iemand lichamelijke klachten heeft die langer dan enkele weken duren en waarbij na adequaat medisch onderzoek geen somatische (lees: fysieke) aandoening wordt gevonden die de klacht voldoende verklaart.
  • als wel een lichamelijke aandoening aan ten grondslag ligt, maar waarbij de klachten ernstiger of langduriger zijn of het functioneren sterker beperkt is dan op grond van de aandoening verwacht mag worden.

SOLK omvat een breed palet van klachten zoals pijnklachten, lichamelijke functiestoornissen zoals evenwichtsstoornis, energiegebrek, zenuwzwakten, krachtverlies, wazig zien, afwijkende waarneming zoals oorsuizen, piepen, tintelingen een doof gevoel. Last hebben van de darm, maag, spijsvertering, hoofdpijnen, slaapproblemen kunnen hieruit ontstaan en vaak komen daar gaandeweg klachten van spanning, concentratie- en geheugenverlies, emotieproblematieken zoals angst of depressie bij.

Ook komt voor dat je lijdt aan een of meer lichamelijke klachten die het dagelijks leven in belangrijke mate verstoren, waarbij sprake is van gedachten, gevoelens of gedragingen samenhangend met de lichamelijke klachten of de hiermee gepaard gaande zorgen over de gezondheid. Verder hoeft niet elke afzonderlijke klacht steeds aanwezig te zijn, maar het hebben van klachten op zich blijft wel aanhouden (minimaal zes maanden).

Somatisch-symptoomstoornis (SSS) zijn onder andere ziekteangststoornis, conversiestoornis (functioneel-neurologische-symptoomstoornis), psychische factoren die somatische aandoeningen beïnvloeden of ongespecificeerd zijn.2.4 Prevalentie en incidentie

Uit het standaard GGD en de DSM5 blijkt dat het moeilijk is om vast te stellen hoeveel patiënten met SOLK er precies zijn. Wat we wel weten vatten we hier samen. Zo weten we dat als je dat op een willekeurig moment vraagt 90% van de bevolking de afgelopen twee weken last had van lichamelijke klacht(en). Tot 40% van de consulten bij de huisarts gaat over lichamelijke klachten waar geen of onvoldoende somatische verklaring voor gevonden wordt. Uit onderzoek blijkt dat 50-75% van deze patiënten opknapt en dat 10-30% van hen na een jaar verergerde klachten heeft.

Deze klachten kunnen zelfs, als ze een chronisch concept krijgen, over gaan naar klachten aan het immuunsysteem of erger. Zeker de moeite waard om met je SOLK aan de slag te gaan.

Gezondheid zit nog vast aan de WHO-definitie van 1948. ‘A state of compleet physical, mental, and social well-being and not merely te absence of disease, of infirmity’.
Vrij vertaald staat hier: Een toestand van volledig fysiek, mentaal en sociaal welzijn en niet alleen de afwezigheid van ziekte of zwakte’

Bij Leef je Passie wordt naar de mens gekeken vanuit de positieve gezondheid definitie, die Machteld Huber heeft aangegeven als vervanging van de oude van de WHO opgestelde versie. Gezondheid is het vermogen zich aan te passen en eigen regie te voeren, in het licht van fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven.’

Dit concept stelt het vermogen van mensen centraal om zich aan te passen aan lichamelijke en psychische klachten en aandoeningen en veranderende omstandigheden zodat ze (desondanks) kunnen functioneren zoals ze graag willen. In deze positieve benadering van gezondheid is het dualisme, het scheiden van lichaam en geest, ten opzichte van de oude WHO-definitie vervaagd. Niettemin is het scherp scheiden van lichaam en geest nog steeds wijdverbreid, hoewel ieder mens te maken heeft met de verwevenheid van soma en psyche, van lichaam en geest. Zorgverleners en patiënten doen er goed aan zich dit te realiseren en steeds beide aspecten in het vizier te houden.

Bij SOLK klachten kan de vraag zijn: ‘Hoe kan het dat ik klachten heb? Waar komen ze vandaan?’ Die behoefte hangt samen met de veronderstelling dat als je de oorzaak van de klachten kent, je weet wat je moet doen of laten om ze te doen afnemen of verdwijnen. In veel gevallen weten we echter niet precies de oorzaak of oorzaken van een aandoening maar is wel bekend welke behandelingen in meer of mindere mate effectief zijn.

Kort gezegd help ik je o.a. bij diverse klachten, maar ook die in de klassieke geneeskunde in de SOLK-groep wordt geplaatst als onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten of als psychosomatisch worden gediagnostiseerd. Graag help ik je op weg naar een leven, waarin jij je lekker in je vel voelt. Dus ook als je zelfbeeld niet strookt met wat je in de spiegel ziet of uitstraalt naar anderen.

Meer info of willen ervaren? Neem contact op met Leef je Passie.

maak afspraak