Positieve Gezondheid scholing

Wat is Positieve Gezondheid?
Het begrip Positieve Gezondheid is geïntroduceerd door de arts Machteld Huber (iPH). Positieve Gezondheid gaat over hoe je veerkrachtig en betekenisvol kunt leven. Het begrip gezondheid bestrijkt immers een veel breder gebied dan alleen maar je lichamelijk functioneren. Positieve Gezondheid gaat dus niet uit van ziekte en hetgeen niet goed gaat, maar vertrekt vanuit hetgeen er wél goed gaat.

Positieve Gezondheid gaat hierbij uit van zes dimensies: lichaamsfuncties, mentaal welbevinden, zingeving, kwaliteit van leven, meedoen en dagelijks functioneren.

Waarom kiezen voor Positieve Gezondheid?
Limburg is voorloper en trendsetter door de bestuurlijke moed om Positieve Gezondheid te omarmen, er een beweging van te maken met als doel de sociale opgave voor Limburg te realiseren. Voor het realiseren van deze ambities is een route uitgezet. Deze route kenmerkt zich door haar innovatieve en daadkrachtige aanpak van inspireren, aanjagen en verbinden. Samen met andere partners die het gedachtengoed omarmen levert de Provincie Limburg een bijdrage aan de trendbreuk in de gezondheid, vitaliteit en participatie van de Limburgers. Een scholingstraject was onderdeel van deze Provinciale route. Doel was om geïnspireerde professionals te ondersteunen in het Werken met Positieve Gezondheid.

Over het scholingstraject voor iedereen laagdrempelig te volgen
De cursus Positieve Gezondheid bestaat uit een online training en twee groepsbijeenkomsten van een halve dag (reflectiebijeenkomsten).

In de online training wordt op een interactieve wijze kennis aangeboden die relevant is voor professionals om zich te bekwamen in het werken met Positieve Gezondheid. De online training bestaat uit korte filmpjes waarin de achtergrond van Positieve Gezondheid verteld wordt door Machteld Huber, interactieve filmpjes over het toepassen van Positieve Gezondheid in de praktijk en opdrachten waarin cursisten zelf aan de slag gaan met Positieve Gezondheid. Via een online werkgroep is er contact met andere cursisten mogelijk.

Tijdens de reflectiebijeenkomsten staat leren van en met elkaar centraal. Tijdens de bijeenkomsten wordt gereflecteerd op eigen handelen. Ook na de training blijven cursisten met elkaar in contact om kennis en ervaringen te delen.

In samenwerking met
De basismodule Positieve Gezondheid is ontwikkeld vanuit Fontys Paramedische Hogeschool in samenwerking met het Institute of Positive Health (IPH). De reflectiebijeenkomsten behorende bij de cursus worden begeleid door Limburgse implementatiecoaches. Deze implementatiecoaches zijn, door een IPH gecertificeerd trainer, opgeleid om de intervisie bijeenkomsten in het kader van het Limburgse scholingstraject te begeleiden.

Meer over de online training
Het volgen van de online training duurt ongeveer 4 uur. De doorlooptijd van de online training is ten minste drie weken. In de online training ga je namelijk ook zelf aan de slag met Positieve Gezondheid en een veranderwens. Gedragsverandering kost tijd. Daarnaast ga je oefenen met het voeren van het ‘andere gesprek’.

Inleveren opdrachten
De opdrachten vanuit de online training neem je mee naar de reflectiebijeenkomsten. Hier ga je met je opdrachten aan de slag. Tevens is het maken van de opdrachten een van de voorwaarden om je certificaat te krijgen. De trainer checkt dus of je ze bij je hebt.

Meer over de reflectiebijeenkomsten
De reflectiebijeenkomsten duren twee keer een halve dag. Er wordt gewerkt met kleine en grote groepen van maximaal 12 cursisten. De bijeenkomsten zijn gericht op zelfreflectie en intervisie.

Na afloop
Wanneer de opdrachten uit de online training zijn ingeleverd en de twee reflectiebijeenkomsten zijn bijgewoond ontvang je na afloop van de cursus een certificaat Basismodule Werken met Positieve Gezondheid.