Prestatiecodes

 

Zorgverzekeraars
Een belangrijke voorwaarde voor vergoeding van de behandelingen is het juiste gebruik van de prestatiecodes en het hebben van AGB codes. Leef Je Passie voldoet aan de eisen.

Prestatiecodes waaronder Leef Je Passie werkt zijn:

24513 Behandeling lichaamsgerichte psychotherapie
Lichaamsgerichte psychotherapie is een overkoepelend begrip voor verschillende behandelingsvormen die als uitgangspunt hebben dat het menselijk lichaam, gedachten, emoties en gevoelens samenhangen en dat er door deze samenhang wegen bestaan om het welbevinden van de mens te verbeteren.

24012 Energetische therapie
Bij energetische therapie stemt de therapeut af op de energie van de cliënt om storingen in energiestromen of trillingfrequenties van organen vast te stellen. Dit kan met meetapparatuur of op gevoel. Het is de bedoeling dat het zelfherstellend vermogen van het lichaam weer op gang komt, zodra de blokkades zijn opgeheven en de energie weer vrijelijk gaat stromen.

Zie de website van mijn beroepsvereniging (kwaliteitstherapeuten.nl) voor meer informatie

Meer over willen weten? Bel of mail me.