B12 TEST (concept)

B12 TEST

Wat is B12

Vitaminen zijn belangrijk voor je lichaam. Ze zijn onder te verdelen in vetoplosbare vitaminen zoals A, D, E en K, en wateroplosbare vitaminen, zoals C en alle B-vitaminen.

Vitamine B12 is de enige die zowel een vet- als de wateroplosbare voorraad heeft in het lichaam. Die voorraad is voldoende voor minimaal 3 jaar tot soms wel 10 jaar. Als die voorraad op raakt, gaat de bloedwaarde dalen en ontstaat een tekort aan B12. Een vitamine B12-tekort ontstaat dus sluimerend en kan niet in een korte tijd worden opgelost.

Vitamine B12 is essentieel voor allerlei systemen in het lichaam, onder andere voor de gezondheid van het zenuwstelsel, het immuunsysteem, het hart-en vaatstelsel en het maag-darmstelsel.

Systemen die door een B12-tekort worden aangetast

  • Zenuwstelsel
  • Hematologisch systeem: bloed, beenmerg en bloedstolling
  • Immuunsysteem
  • Hart- en vaatstelsel
  • Maag-darmstelsel
  • Bewegingsstelsel: spieren, pezen en botten
  • Urogenitaal systeem: urinewegen en geslachtsorganen

Omdat vitamine B12 op zoveel systemen in het lichaam van invloed is, uit een tekort zich bij iedereen anders. Waar de één met name last heeft van vermoeidheid, tintelingen, geheugenverlies en spierkrampen, heeft een ander problemen met zich concentreren, een ontstoken tong, menstruatieklachten en depressiviteit. Een aantal klachten die vaker voorkomen zijn: vermoeidheid, psychische problemen, neurologische klachten, een ontstoken of dikke tong, het koud hebben en verlies van eetlust.

Deze test
Deze test is tot stand gekomen na de behandeling van 2500 patiënten door een huisarts in een holistische praktijk. Vitamine B12 tekort is altijd een serieuze aandoening die op langere termijn ernstig bedreigend voor je lichaam is.

 

Naam E-mail