Elementair onderzoek

Elementair onderzoek

Deze vragenlijst
Deze test is tot stand gekomen na de behandeling van meerdere patiënten die chronische klachten bleven houden.

Deze lijst maakt het mogelijk om anders naar de klachten te kijken en een ideaal milieu te scheppen in het lichaam, zodat de behandelingen die volgen een beter resultaat hebben.

Heb je na het invullen van deze lijst nog vragen, dan stel deze gerust per app, mail of in het consult.

Hartelijke groet en Leef je Passie!
Ingrid

Naam E-mail