De Relatie Succes Scan brengt inzicht in je sterkte- en zwaktepunten binnen de relatie met jezelf en anderen.

Stappenplan

Stap 1

Succes Scan
Via mail ontvang je een persoonlijke uitnodiging met een link naar een stellingenlijst van maximaal 30 minuten en kies je de stelling die het beste bij je past of het minst ver van je afstaat.

Stap 2

Uitgebreide rapportage
Je ontvangt een uitgebreide rapportage met 4 kompassen. Hierin worden jouw drijfveren, talenten, competenties, ideale omgeving, emoties, effectieve inzet van talenten, valkuilen en ontwikkelpunten beschreven.

Stap 3 (optioneel)

Persoonlijke uitleg
De kompassen worden toegelicht en dieper op ingegaan.

Stap 4 (optioneel)

Psychosociale therapie
Afhankelijk van jouw wensen en verlangens n.a.v. hetgeen uit het rapport en het gesprek naar voren is gekomen, gaan we dieper in op hetgeen je beweegt en begeleidt Leef je Passie je naar je doel.

Relatie Succes Scan

Relatie met jezelf en anderen
In zowel de relatie met jezelf en anderen als in teamverband is de communicatieve verbinding tussen jezelf en anderen belangrijk. Het kan zijn dat je denkt helder te communiceren, maar hoort van de omgeving dat ze het niet helemaal kunnen volgen. Dat kan kloppen als je een denker bent en in je hoofd al veel meer ´verteld hebt’ dan je omgeving heeft gehoord. De manier waarop je communiceert en over komt is van grote invloed op de kwaliteit van je werk- en privé relaties. En onze relaties bepalen vervolgens in sterke mate de kwaliteit van ons leven. Zolang communiceren gericht is op het uitwisselen van wat er in ons leeft kan dat leiden tot diepgaand contact. Om meer zelfinzicht en kennis te krijgen in hoe jij over komt op anderen, hoe jij je tegen anderen gedraagt en hoe jij je leven het liefst zin geeft is de Succes Scan voor relaties een goede keuze.

Op al deze vragen krijg jij via de Succes Scan een passend antwoord en tools om je te helpen c.q. te sturen naar jouw level van succes.

Aanvragen / meer info

  Je naam (verplicht)

  Je e-mail (verplicht)

  Telefoonnummer (verplicht)

  Aanvraag Relatie Succes Scan (verplicht)

  Eventuele vragen/opmerkingen

  Na verzending zal Leef je Passie zo spoedig mogelijk contact met je opnemen.

  De sleutel naar succes is weten wat jou motiveert en gelukkig maakt.