Vergoedingen

Bij Leef je Passie kun je er zeker zijn en van kwaliteit en mensgerichte zorg.

Investering / tarief voor therapie bij Leef je Passie, inclusief BTW
€   90,00      eerste consult        1:00-1:30 uur
€   90,00      vervolg consult     1:00 uur
€   50,00      mini consult           0:30 uur
€ 180,00      lang consult           2:00 uur

GRATIS       telefoongesprek   0:20 minuten

Hoe gaat de betaling in zijn werk
– Je betaalt bij mij het volledige bedrag per pin.
– Per mail ontvang je de factuur.
– Je dient zelf de factuur in bij je zorgverzekeraar en je ontvangt het door jouw verzekerde bedrag terug op je rekening.

Vergoeding door CAT vergoedingen / kwaliteitstherapeuten
Leef je Passie is lid van beroepsvereniging CAT level 5 en kwaliteitstherapeuten.nl.

Prestatiecodes
Ik behandel onder de prestatiecodes; 224513 lichaamsgerichte therapie en 24012 energetische therapie. Andere behandelingen worden niet vergoed.

Beroepscode
Leef je Passie houdt zich aan de door het GAT opgestelde beroepscode.

RBCZ
Door inschrijving bij koepelorganisatie RBCZ wordt Leef je Passie erkend en vergoed door zorgverzekeraars die alternatieve zorg door therapeuten aanbieden in de aanvullende verzekering en je daar ook voor verzekerd bent.

DISCLAIMER

Alleen individuele en curatieve therapie wordt vergoed en erkent door de beroepsorganisatie.

Leef je Passie stelt tijdens consulten geen diagnoses en vervangt zeer zeker niet de reguliere zorg.

Zorgzoeker
Leef Je Passie staat op dezorgzoeker’ van VGZ. Consulten worden door de meeste zorgverzekeraars vergoed, mits verzekerd voor alternatieve geneeswijzen en de behandeling mag worden uitgevoerd door een therapeut.

De zorgverzekeraars die mij vergoeden zijn:
Zilveren Kruis, Avéro Achmea, FBTO, OZF, De Friesland Zorgverzekeraar, CZ, OHRA, CZdirect, Nationale Nederlanden Zorg, Menzis, PMA, Anderzorg, de drie Zorgkantoren Groningen Twente en Arnhem, Menzis Zorgaanbod (MEZ), ONVZ, Coöperatie VGZ, Bewuzt, IZ, IZA, Zekur, UMC, United Consumers, Univé, Aevitea, De Friesland Zorgverzekeraar

DISCLAIMER
Deze lijst komt van mijn beroepsvereniging. Het kan voorkomen dat deze lijst aangepast wordt in de loop van de tijd. Wil je zeker weten of jouw zorgverzekeraar daadwerkelijk vergoed wordt? Kijk dan op CAT vergoedbaar en Complementaire Kwaliteitstherapeuten of neem contact op met jouw zorgverzekeraar. Dat geldt ook voor de hoogte van jouw vergoeding op jouw polis.

Hoe weet je hoeveel je vergoed krijgt
Welke vergoeding je ontvangt ligt aan de polis die je hebt afgesloten met de zorgverzekeraar en staat onder de aanvullende verzekeringen onder het kopje alternatieve geneeswijzen.  Kijk goed na of je vergoeding ontvang bij behandeling door een arts of therapeut. Als alleen bij een arts wordt vergoed ontvang je bij mij niets terug. Ik ben GEEN arts. Je zorgverzekeraar helpt je graag verder bij vragen over je polis.

Trainingen, coaching en workshops voor bedrijven en particulieren
Vraag bij je werkgever naar de mogelijkheden van betaling door het bedrijf op het gebied van:
0 Arbeidsgerelateerde coaching en training
0 Persoonlijke ontwikkeling
0 Verandermanagement training
0 Positieve gezondheid implementatie
Disclaimer: Coaching en training wordt niet vergoed via de zorgverzekeraar en over dit tarief wordt BTW berekend

CPION erkenning
Leef je Passie voldoet aan de opleidingseisen van de zorgverzekeraar om de kwaliteit en veiligheid van de zorg voor jouw als verzekerde te verbeteren en te waarborgen en is in bezit van de CPION erkenning voor Alternatieve zorg.
SHO registeropleiding diploma

Klachtenregeling
Ik val als CAT vergoedbaar en CAT-complementair kwaliteitstherapeut onder Wkkgz-klachtrecht bij de Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten (GAT). GAT is een rijks erkende en volledig onafhankelijke Wkkgz geschillencommissie. Voor meer informatie over mijn klachtenregeling zie: https://gatgeschillen.nl/