Blended basistraining Positieve Gezondheid

Neem je eigen regie om passievol Positief Gezond door het leven te gaan

Wat heb jij nodig om Positief Gezond te zijn en blijven.

Datum / tijd

Wil je samen afstemmen voor een groep binnen een kleine of grote organisatie? Stuur me dan een bericht.

Of zie de agenda en meld je aan bij een losse groep.

Duur training 

Voordat je mee kan doen aan de reflectiebijeenkomsten maak je eerst opdrachten die ik je van te voren doorstuur. Zijn deze afgerond start je bij Leef je Passie met de 2 reflectiebijeenkomsten waar je in een veilige omgeving in een kleine groep aan de slag gaat.
De reflecttiebijeenkomsten duren per keer om en nabij de 4 uur.

Investering

Particulier: inclusief BTW
Zakelijk: offerte op aanvraag

Particulier:
Reflectiebijeenkomsten: € 242,00 (inclusief BTW, van te voren over te maken)

Zakelijk: Vraag offerte voor bovengenoemde training of totale implementatie Positieve Gezondheid binnen de organisatie.

Inspiratiesessies: op aanvraag

Trainer

Ingrid Huskens

Locatie

Leef je Passie
Oliemolenstraat 60
6416 BC  Heerlen

Blended basistraining Positieve Gezondheid
Zoals arts Machteld Huber zelf heeft mogen ondervinden gaat gezondheid over veel meer dan hoe je lichaam functioneert. Bij Positieve Gezondheid ligt de focus en visie op wat wel goed gaat, hoe je veerkrachtig leeft en hierin zelf de regie neemt.
Een belangrijke ontwikkeling in het denken over gezondheid.

Positieve Gezondheid gaat hierbij uit van zes dimensies

  1. Lichaamsfuncties
  2. Mentaal welbevinden
  3. Zingeving
  4. Kwaliteit van leven
  5. Meedoen
  6. Dagelijks functioneren.

Opbouw van de training
De training bestaat uit opdrachten die ik je van te voren doorstuur en twee groepsbijeenkomsten (reflectiebijeenkomsten). In de training wordt kennis aangeboden die relevant is voor professionals om door theorie en oefening te leren werken met Positieve Gezondheid. Het geleerde in deze training is breed toepasbaar op jezelf, eigen omgeving, de organisatie, bewoners, mantelzorgers, patiënten, vrijwilligers, cliënten, familie, zzp’ers, ambulant personeel, medewerkers, gastvrouwen, welzijnswerkers, bestuur, management, zorgcoördinatoren, administratief personeel, team begeleiders, leerlingen en iedereen die Positieve Gezondheid ziet als bredere en menselijke kijk op het welzijn van de mens. Leren in een veilige omgeving van en met elkaar staat centraal. Ook na de training blijven vaker cursisten met elkaar in contact om kennis en ervaringen te delen wat geen must is.

Voorwaarden deelname reflectiebijeenkomsten
Het maken van de e-learning opdrachten is een voorwaarde om daadwerkelijk aan de slag te kunnen met deze training.

Groepsgrootte
De groep bestaat uit 3 tot maximaal 9 cursisten.

Na afloop
Wanneer de opdrachten uit de onlinetraining zijn ingeleverd en de twee reflectiebijeenkomsten zijn bijgewoond ontvang je na afloop van de training een certificaat. Een geaccrediteerd certificaat is mogelijk neem dan contact met mij op om dat te realiseren.

Locatie
De reflectiebijeenkomsten worden gehouden bij Leef je Passie gelegen aan de Oliemolenstraat 60 te Heerlen of online of op verzoek incompany.

Testimonials
– Dank je wel voor de leuke leerzame bijeenkomsten.
– Fijne trainer in een veilige setting.
– Leuke s!eer onderling met de andere deelnemers.
– Er was een goede en vertrouwelijke sfeer.

– Ingrid is een lieve en betrokken dame.
Coach Ingrid wist een veilige leeromgeving te scheppen.
– De trainer was zichtbaar betrokken en uitnodigend om het leerproces aan te gaan.
–  Het wat een aangename verhelderende training.
–  Ingrid deed het heel goed. Het was leerzaam en leuk. Bedankt
–  Leerzame fijne training en reflecties veel geleerd van zowel medestudenten als trainer in een veilige omgeving.
Fijne betrokken docent, kan goed tot de kern komen en mensen leerervaringen laten op doen.

– Prettige laagdrempelige wijze van begeleiding.

Vrijheid bestaat in het erkennen van grenzen
Krishnamurti